.

Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2016

ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΣΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΩΝ & ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΔ !!!

ΕΝΩ ΟΙ ΦΟΡΟΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΑΝ ΥΨΗΛΑ ΠΟΣΑ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΑ ΔΙΕΓΡΑΦΕ ΟΛΟΣΧΕΡΩΣ Ή ΤΑ ΜΕΙΩΝΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΑΝΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΩΞΕΙΣ
Εκτεταμένες έρευνες στις δραστηριότητες της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) πραγματοποιούν οι Οικονομικοί Εισαγγελείς !!!Στο επίκεντρο των ερευνών που διεξάγουν βρίσκονται τα σχετικά πολύ υψηλά ποσοστά φορολογικών υποθέσεων στις οποίες ενώ το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) κι άλλες φοροελεγκτικές υπηρεσίες είχαν καταλογίσει σημαντικά υψηλά ποσά φόρων εισοδήματος και προστίμων ήλθε στη συνέχεια η Δ.Ε.Δ. και διέγραψε ολοσχερώς ή μείωσε σημαντικά τα καταλογισθέντα ποσά. 

Τα στοιχεία που έχουν ήδη συγκεντρωθεί από τους Οικονομικούς Εισαγγελείς αφορούν στην εξέλιξη φορολογικών υποθέσεων μεγάλου πλούτου που, μετά από δικές τους παραγγελίες, επιλέχθηκαν για έλεγχο μέσα από τις γνωστές πλέον «λίστες» υπόπτων για φοροδιαφυγή και ελέγχθηκαν εντός των ετών 2015 και 2016, από το Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) και τις Δ.Ο.Υ. 


Τα στοιχεία δείχνουν, συγκεκριμένα, ότι σε σχετικά μεγάλα ποσοστά ελεγχθεισών υποθέσεων, τα ποσά των φόρων που βεβαιώθηκαν αρχικά από τους ελεγκτές του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. και των Δ.Ο.Υ., διαγράφηκαν στη συνέχεια είτε ολοσχερώς είτε κατά ένα πολύ μεγάλο μέρος τους από τη Δ.Ε.Δ. μετά από την υποβολή ενδικοφανών προσφυγών των ελεγχομένων. Υπάρχουν, μάλιστα, και περιπτώσεις πολύ πλούσιων φορολογουμένων που ταυτόχρονα με τις προσφυγές τους στη Δ.Ε.Δ. υπέβαλαν και αιτήσεις αναστολής της βεβαίωσης του 50% των βεβαιωθέντων φόρων και κατάφεραν να απαλλαγούν και από την βεβαίωση αυτή μέχρι την εκδίκαση των υποθέσεών τους από τη Δ.Ε.Δ. 

Απαλλαγή από τις ποινικές διώξεις για φοροδιαφυγή 

Σε αρκετές περιπτώσεις οι Οικονομικοί Εισαγγελείς διαπίστωσαν ότι οι διαγραφές ή οι μειώσεις των καταλογισθέντων ποσών φόρου εισοδήματος είχαν ως αποτέλεσμα οι τελικοί καταλογισμοί να πέφτουν σε επίπεδο χαμηλότερο από το κρίσιμο όριο των 150.000 ευρώ, πάνω από το οποίο προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία η άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του ελεγχομένου, για φοροδιαφυγή σε βαθμό κακουργήματος. 

Ουσιαστικά με το μηδενισμό ή τη μείωση των βεβαιωθέντων ποσών φόρου εισοδήματος κάτω από τις 150.000 ευρώ που αποφάσιζε η Δ.Ε.Δ., στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι ελεγχόμενοι -οικονομικά εύρωστοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία- όχι μόνο γλίτωναν από την υποχρέωση να καταβάλουν σημαντικά ποσά φόρων και προστίμων στο Δημόσιο αλλά απαλλάσσονταν κι από τις ποινικές διώξεις για φοροδιαφυγή σε βαθμό κακουργήματος, αδίκημα που επισύρει ποινές κάθειρξης από 5 έως και 20 χρόνια! 

Οι αποφάσεις της Δ.Ε.Δ για μειώσεις ή και για ολοσχερείς διαγραφές φόρων και προστίμων που είχαν καταλογιστεί από το Κέντρο Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.), κι άλλες φοροελεγκτικές υπηρεσίες πλήθυναν ειδικά τους τελευταίους μήνες. Το γεγονός αυτό, όταν έγινε αντιληπτό από τους Οικονομικούς Εισαγγελείς, προκάλεσε το έντονο ενδιαφέρον τους. 

H ενόχληση των Εισαγγελέων ήταν μεγάλη όταν διαπίστωσαν ότι πολλές μηνυτήριες αναφορές που είχαν υποβληθεί από τους Διευθυντές των ελεγκτικών υπηρεσιών, προκειμένου να ασκηθούν ποινικές διώξεις για φοροδιαφυγή σε βαθμό κακουργήματος κατά ελεγχθέντων φυσικών προσώπων που διαπιστώθηκε ότι είχαν διαπράξει φοροδιαφυγή άνω των 150.000 ευρώ στο φόρο εισοδήματος, ακόμη και ποινικές διώξεις που είχαν ήδη ασκηθεί ανακαλούνταν εκ των υστέρων από τους Διευθυντές, καθώς μετά την έκδοση των αποφάσεων της Δ.Ε.Δ. τα καταλογισθέντα ποσά φόρων είτε είχαν μηδενιστεί είτε είχαν μειωθεί κάτω από τις 150.000 ευρώ, οπότε δεν συνέτρεχε πλέον λόγος διώξεων! 

Παρέμβαση Αθανασίου 

Έχοντας γίνει γνώστης αρκετών υποθέσεων που είχαν αυτή την εξέλιξη, ο Οικονομικός Εισαγγελέας κ. Παν. Αθανασίου, αποφάσισε το περασμένο καλοκαίρι να ερευνήσει το θέμα σε βάθος, αναζητώντας κατ' αρχήν την πραγματική έκταση του «φαινομένου» των διαγραφών και των μειώσεων καθώς και το ακριβές μέγεθος των ποσών που διαγράφηκαν ή μειώθηκαν από τη Δ.Ε.Δ. σε φορολογικές υποθέσεις που ελέγχθηκαν κατόπιν παραγγελίας του. 

Συγκεκριμένα, περί τα τέλη Αυγούστου, ο κ. Αθανασίου απέστειλε σε όλους τους προϊσταμένους των Ελεγκτικών Κέντρων και των Δ.Ο.Υ. έγγραφη εντολή να τού στείλουν εντός τριών εργάσιμων ημερών στοιχεία σχετικά με την έκβαση των ενδικοφανών προσφυγών που ασκήθηκαν ενώπιον της Δ.Ε.Δ. κατά των αποφάσεων επιβολής πρόσθετων φόρων και προστίμων, τις οποίες συνέταξαν οι συγκεκριμένες υπηρεσίες μετά από φορολογικούς ελέγχους που είχαν διαταχθεί κατόπιν Εισαγγελικής παραγγελίας. Τα στοιχεία που ζήτησε ο κ. Αθανασίου αφορούσαν περιπτώσεις φορολογικών υποθέσεων κατά τις οποίες η Δ.Ε.Δ. αποφάσισε τη διαγραφή ή τη μείωση φορολογικής οφειλής μεγαλύτερης από 150.000 ευρώ. Ζήτησε, δηλαδή, στοιχεία για την εξέλιξη που είχαν στη Δ.Ε.Δ. φορολογικές υποθέσεις στις οποίες καταλογίστηκαν πολύ μεγάλου ύψους ποσά φόρων και ταυτόχρονα υποβλήθηκαν από τους προϊσταμένους των φοροελεγκτικών υπηρεσιών μηνυτήριες αναφορές για την άσκηση ποινικών διώξεων κατά των ελεγχθέντων φορολογουμένων για το αδίκημα της φοροδιαφυγής σε βαθμό κακουργήματος. 

Πιο αναλυτικά, ο κ. Αθανασίου ζήτησε με το συγκεκριμένο έγγραφο από τους προϊσταμένους του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. και του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. (πρόσφατα αποπεμφθέντες από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων) καθώς και από τους Διευθυντές των Δ.Ο.Υ. να τού στείλουν αναλυτικούς πίνακες με τα εξής στοιχεία για κάθε ελεγχθείσα υπόθεση: 

α) Αριθμό και ημερομηνία έκδοσης της κάθε πράξης προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, ΦΠΑ κ.λπ., Α.Φ.Μ., όνομα ή επωνυμία του ελεγχθέντος φυσικού ή νομικού προσώπου, το ποσό του φόρου εισοδήματος, ΦΠΑ κ.λπ. που προσδιορίσθηκε με την πράξη και την ημερομηνία θεώρησης της σχετικής έκθεσης ελέγχου. 
β) Αριθμό και ημερομηνία υποβολής της ενδικοφανούς προσφυγής κατά της πράξης προσδιορισμού των φόρων, αριθμό και ημερομηνία έκδοσης της σχετικής απόφασης της Δ.Ε.Δ. και το τελικό ποσό φόρου εισοδήματος, ΦΠΑ κ.λπ. που προσδιορίστηκε με την απόφαση αυτή. 

Το 40% των υποθέσεων «άλλαξε» στην… πορεία 

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προϊστάμενοι του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. και του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. - οι οποίοι όπως είναι γνωστό «καρατομήθηκαν» από τον κ. Πιτσιλή πριν από 3 εβδομάδες - καθώς και οι Διευθυντές των Δ.Ο.Υ. ανταποκρίθηκαν στο έγγραφο του Οικονομικού Εισαγγελέα και απέστειλαν στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι σε ποσοστό υψηλότερο από το 40% των μεγάλων φορολογικών υποθέσεων που ελέγχθηκαν κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας τα ποσά των φόρων τα οποία βεβαιώθηκαν από τους ελεγκτές των παραπάνω υπηρεσιών είτε διαγράφηκαν πλήρως είτε μειώθηκαν σημαντικά, πολλές φορές και σε επίπεδο χαμηλότερο των 150.000 ευρώ, πάνω από το οποίο -όπως προαναφέραμε- ενεργοποιούνται διαδικασίες άσκησης ποινικών διώξεων για φοροδιαφυγή σε βαθμό κακουργήματος. 

Το φαινόμενο των διαγραφών και των σημαντικών μειώσεων φόρων μεγάλου ύψους που καταλογίστηκαν μετά από φορολογικούς ελέγχους οι οποίοι διενεργήθηκαν κατόπιν Εισαγγελικής παραγγελίας ερευνάται πλέον εις βάθος από τους Οικονομικούς Εισαγγελείς, προκειμένου να εξακριβωθεί εάν οι επίμαχες αποφάσεις της Δ.Ε.Δ. στηρίζονται σε βάσιμα ή σε έωλα αποδεικτικά στοιχεία.Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates