.

2η ΕΥΚΑΙΡΙΑ : ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΜΙΚΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ !!!

Τα Μέλη της ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ επικοινωνήστε άμεσα με τα Κεντρικά Γραφεία του σωματείου μας, πριν αλλάξει προς το δυσμενέστερο ο νόμος, για να ενημερωθείτε αν σας συμφέρει η ένταξη στη νέα αυτή δράση !!!

ΤΗΛ. 210 5200452-62


Γιατί ονομάσαμε τη νέα αυτή δράση "2η Ευκαιρία" ;;;


Όπως έχουμε πολλές φορές επισημάνει, ο νέος πτωχευτικός νόμος είναι κομμένος και ραμμένος στα μέτρα των τραπεζών. Έτσι, για τους Δανειολήπτες που έχουν περιουσία ή που αναμένουν μελλοντικά έσοδα και εισοδήματα, 
ο νέος πτωχευτικός νόμος είναι το μεγαλύτερο οικονομικό δυστύχημα που έχει ποτέ νομοθετηθεί στην σύγχρονη ελληνική ιστορία. 

Την ίδια όμως ώρα, για τους Οφειλέτες του Δημοσίου και των Ασφαλιστικών Ταμείων, των οποίων η περιουσία είναι δυσανάλογα μικρότερη των οφειλών τους, ο ίδιος αυτός πτωχευτικός νόμος μπορεί να γίνει ευτύχημα, επειδή, εκμεταλλευόμενοι τις διατάξεις του, μπορούν να απαλλαγούν από τα χρέη τους και να καθαρίσουν το ΑΦΜ τους, σε διάστημα από 12-36 μήνες.
Έτσι, εφόσον ο Οφειλέτης πληρώσει το 10% των οφειλών του (ΚΟΥΡΕΜΑ ΟΦΕΙΛΩΝ 90%), το ΑΦΜ του καθαρίζει σε 12 μήνες, μετά τους οποίους μπορεί να δραστηριοποιηθεί κανονικά, στο όνομά του, χωρίς να κινδυνεύει με δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών, κατασχέσεις και πλειστηριασμούς.

Με το ίδιο να ισχύει και για εκείνους τους Δανειολήπτες που, παράλληλα με τις τράπεζες, έχουν μεγάλες οφειλές σε Δημόσιο και Ασφαλιστικά Ταμεία, με αποτέλεσμα, η διάσωση της περιουσίας τους από Τράπεζες, Servicers και Funds, να καθίσταται στην πράξη άνευ ουσιαστικού αποτελέσματος, αφού, η περιουσία που θα διασωθεί από τις τράπεζες και τα funds, λόγω τραπεζικών οφειλών, στην συνέχεια θα χαθεί με τον πτωχευτικό νόμο, λόγω των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε Δημόσιο και Ασφαλιστικά Ταμεία.

Ποια Μέλη της Υπέρβασης αφορά η 2η Ευκαιρία ;;;

Επισημαίνουμε εξ αρχής ότι, η δράση "Ευτυχώς Επτωχεύσαμεν", αφορά μόνο τα Μέλη της Υπέρβασης, Δανειολήπτες-Εγγυητές-Φορολογούμενους, των οποίων η συνολική περιουσία είναι δυσανάλογα μικρότερη των οφειλών τους σε Δημόσιο και Ασφαλιστικά Ταμεία.

Έτσι, η παρούσα δράση δεν αφορά τους Δανειολήπτες και τους Εγγυητές της Υπέρβασης χωρίς σημαντικές ή μη διαχειρίσιμες οφειλές σε Δημόσιο και Ασφαλιστικά Ταμεία, ούτε εκείνους των οποίων οι ίδιες αυτές οφειλές, παρότι μπορεί να είναι μεγάλες, δεν είναι δυσανάλογα μεγαλύτερες του συνόλου της περιουσίας τους. 

Τι ισχύει για τους Δανειολήπτες και τους Εγγυητές της Υπέρβασης, με οφειλές σε Τράπεζες, Servicers και Funds, δυσανάλογα μεγαλύτερες της περιουσίας τους ;;;

Ισχύει η ένταξη στις δράσεις κατά των τραπεζών, με την "Επικαιροποίηση του Πτωχευτικού Νόμου", όπως τις γνωρίζετε, μια προς μια, μέχρι σήμερα. Και αυτό, επειδή, όπως προαναφέραμε, ο νέος πτωχευτικός νόμος είναι κομμένος και ραμμένος στα μέτρα των τραπεζών, με αποτέλεσμα, έτσι, για τους Δανειολήπτες που έχουν περιουσία ή που αναμένουν μελλοντικά έσοδα και εισοδήματα, να είναι το μεγαλύτερο οικονομικό δυστύχημα που έχει ποτέ νομοθετηθεί στην σύγχρονη ελληνική ιστορία. 

Έτσι, σε ότι αφορά Δανειολήπτες και Εγγυητές της Υπέρβασης, η ένταξη στην δράση "Ευτυχώς Επτωχεύσαμεν" συστήνεται μόνο σε εκείνους για τους οποίους, το συνολικό κόστος προσφυγής στην Δικαιοσύνη για την δικαίωσή τους, υπολογίζεται ότι θα είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο κόστος της περιουσιακής απώλειας που θα υποστούν με την ένταξη στην δράση "Ευτυχώς Επτωχεύσαμεν". Με την επισήμανση, ότι, στο κόστος της περιουσιακής απώλειας, πρέπει να συνυπολογίζονται και τα όποια αναμενόμενα μελλοντικά έσοδα και εισοδήματα, τα οποία υπερβαίνουν τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης.

Υπάρχουν διαφορές μεταξύ των οφειλών σε Τράπεζες και σε Δημόσιο ή/και Ασφαλιστικά Ταμεία, που καθιστούν "ευεργετική" την 2η Ευκαιρία της Πτώχευσης Μικρού και Μεγάλου Αντικειμένου ;;;   

Όχι μόνον υπάρχουν, αλλά συνιστούν το κλειδί της συγκεκριμένης αυτής επιλογής. Με τις κύριες διαφορές να συνοψίζονται στα εξής :

Πρώτον, οι τραπεζικές οφειλές είναι αμφισβητήσιμες κατά κεφάλαιο, τόκους, κλπ. χρεώσεις, με αποτέλεσμα να μπορεί να προσβληθεί το ορισμένο και το εκκαθαρισμένο της οφειλής και, έτσι, να ακυρωθούν οι αντίστοιχες διαταγές πληρωμής, οι κατασχέσεις και οι πλειστηριασμοί. Αυτό ακριβώς είναι το κυρίως αποτέλεσμα των δράσεων της Υπέρβασης κατά των τραπεζών και το περιεχόμενο της πλειοψηφίας των εκατοντάδων δικαστικών αποφάσεων δικαίωσης των Μελών μας, που έσωσαν τις περιουσίες τους κόντρα στην τραπεζική αυθαιρεσία. 
Την ίδια όμως ώρα, σε ότι αφορά τις οφειλές σε Δημόσιο και Ασφαλιστικά Ταμεία, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί το ορισμένο και το εκκαθαρισμένο αυτών των οφειλών, αφού δεν προβλέπεται κάποια αντίστοιχη διαδικασία, ενώ οι κατασχέσεις και οι πλειστηριασμοί του Δημοσίου και των Ασφαλιστικών Ταμείων επισπεύδονται χωρίς την προϋπόθεση της προηγούμενης έκδοσης διαταγής πληρωμής, προκειμένου, έτσι, ο οφειλέτης, να έχει έστω σε θεωρητικό επίπεδο την ευχέρεια της ακύρωσης για τους ίδιους λόγους με τις τραπεζικές οφειλές. Έτσι, για τις κατασχέσεις και τους πλειστηριασμούς του Δημοσίου και των Ασφαλιστικών Ταμείων δεν υπάρχει ουσιαστικό όπλο άμυνας του οφειλέτη, ακόμη και στις περιπτώσεις της πρόδηλης αυθαιρεσίας. Αυτός είναι άλλωστε ο λόγος που, μέχρι σήμερα, στην Υπέρβαση, δεν εκπονήσαμε δράσεις για τις οφειλές των Μελών μας σε Δημόσιο και Ασφαλιστικά Ταμεία, με μοναδική εξαίρεση τις Ενδικοφανείς Προσφυγές στην ΔΕΔ.

Δεύτερον, σε ότι αφορά τις τραπεζικές οφειλές, μετά τις συγχωνεύσεις των ελληνικών τραπεζών και την εκχώρηση και μεταβίβαση των τραπεζικών απαιτήσεων σε Servicers και Funds, εγείρονται σημαντικά ζητήματα νομιμότητας σε όλες τις ανωτέρω διαδικασίες, καθώς επίσης και ουσιώδη ζητήματα έλλειψης ενεργητικής νομιμοποίησης ως προς τους διαδόχους των αρχικών απαιτήσεων των τραπεζών, με αποτέλεσμα να μπορούν να προσβληθούν και να ακυρωθούν οι αντίστοιχες διαταγές πληρωμής, οι πλειστηριασμοί και οι κατασχέσεις. Αντίστοιχο, όμως, ζήτημα δεν υφίσταται σε ότι αφορά τις οφειλές σε Δημόσιο και Ασφαλιστικά Ταμεία.

Τρίτον, οι οφειλές σε Δημόσιο και Ασφαλιστικά Ταμεία, σε αντίθεση με τις αντίστοιχες σε Τράπεζες, Servicers και Funds, είναι ποινικοποιημένες, με αποτέλεσμα, ο οφειλέτης του Δημοσίου και των Ασφαλιστικών Ταμείων, πριν ακόμη από τον περιουσιακό κίνδυνο, να είναι εκτεθειμένος στον κίνδυνο της στέρησης της ελευθερίας του, δηλαδή της φυλάκισης. Με το ζήτημα αυτό, όπως πολλές φορές έχουμε μέχρι σήμερα επισημάνει, να γίνεται ακόμη πιο φλέγον, μετά την θέσπιση του ΚΠολΔ του 2015, κατά τον οποίο, σήμερα, ακόμη και στους πλειστηριασμούς που επισπεύδουν το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, τα χρήματα των πλειστηριασμάτων καταλήγουν στις Τράπεζες και τα Funds, που προηγούνται στην τάξη των πιστωτών, με αποτέλεσμα, έτσι, οι οφειλέτες, ενώ πληρώνουν με την απώλεια της περιουσίας τους την προσωρινή ή την μόνιμη αδυναμία εκπλήρωσης των φορολογικών και ασφαλιστικών τους υποχρεώσεων, στο τέλος καταλήγουν ακόμη και στις φυλακές, αφού, μετά την κατάταξη των πλειστηριασμάτων υπέρ τραπεζών και funds, οι οφειλές τους στο Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία παραμένουν ανικανοποίητες, ως είχαν πριν την επίσπευση του πλειστηριασμού. Με ακόμη χειρότερη την περίπτωση, κατά την οποία, ο ανωτέρω οφειλέτης του Δημοσίου ή των Ασφαλιστικών Ταμείων, τυγχάνει ενήμερος ως προς τις τραπεζικές οφειλές του, τις οποίες, μάλιστα, μπορεί να εξυπηρετεί κανονικά, πλην όμως, με την επίσπευση του εναντίον του πλειστηριασμού από το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, οι Τράπεζες καταγγέλλουν τις πιστωτικές συμβάσεις δανείων και πιστωτικών καρτών και προβαίνουν στην έκδοση διαταγών πληρωμής, προκειμένου, έτσι, να μπορούν να αναγγέλλονται στους πλειστηριασμούς που επισπεύδουν κατά του δανειολήπτη τους το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Έτσι, εργαλειοποιώντας με την ανωτέρω μεθόδευση την πρωτοφανή αυτή δικονομική ευχέρεια που τους παρέχει σήμερα ο ΚΠολΔ, τράπεζες και funds πετυχαίνουν στην πράξη την προείσπραξη, πριν την λήξη τους, ακόμη και των ενήμερων τραπεζικών οφειλών των δανειοληπτών, που έχουν την ατυχία να είναι παράλληλα και οφειλέτες του Δημοσίου και των Ασφαλιστικών Ταμείων.


Τι προβλέπει η Πτώχευση Μικρού και Μεγάλου Αντικειμένου και η 2η Ευκαιρία ;;;  

Ο Ν. 4738/2020 διακρίνει την πτώχευση σε δύο κατηγορίες : Την πτώχευση μεγάλου αντικειμένου και την πτώχευση μικρού αντικειμένου.

Η πτώχευση την οποία αιτείται ο ίδιος ο οφειλέτης, προκειμένου να προστατευθεί από τους πιστωτές του και να απαλλαγεί από τα χρέη του, συνιστά 2η ευκαιρία για ανθρώπους που είναι οικονομικά μπλοκαρισμένοι, κυρίως πρώην επιχειρηματίες, εμπόρους, ανθρώπους σχετικά νέους και οικονομικά ενεργούς, που ενώ μπορούν και πρέπει να δουλέψουν, βρίσκονται λόγω προηγούμενων χρεών στο οικονομικό περιθώριο, με δεσμευμένους τραπεζικούς λογαριασμούς, χωρίς φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα στο δικό τους όνομα και να αναγκάζονται, έτσι, να καταφεύγουν, είτε στην λύση των "Μπροστινών", είτε στο να επιχειρούν στα ονόματα συζύγων, παιδιών συγγενών κλπ., με τους κινδύνους και τα έξοδα που συνεπάγονται όλα τα ανωτέρω.  
Για όλους, λοιπόν αυτούς τους οφειλέτες, ο Πτωχευτικός Νόμος μπορεί να γίνει ευτύχημα. 

Απαραίτητη η παρουσία Δικηγόρου

Η διαδικασία της αίτησης πτώχευσης μικρού και μεγάλου αντικειμένου γίνεται μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας (Η/Π) της ΕΓΔΙΧ και χρήστης της Η/Π μπορεί να είναι μόνον ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος του Οφειλέτη, που μπορεί να εισέρχεται στην Πλατφόρμα μέσω σχετικού συνδέσμου. O Πληρεξούσιος Δικηγόρος του Οφειλέτη ανακατευθύνεται σε κατάλληλα διαμορφωμένη σελίδα, όπου καλείται να καταχωρήσει τα διαπιστευτήρια (Όνομα χρήστη και Κωδικός) που χρησιμοποιεί για την είσοδό του στο TAXISnet. 
Ακόμη, επειδή η πτώχευση κηρύσσεται με δικαστική απόφαση, καθίσταται αυτονόητο, ότι, όπως σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση, ο Πολίτης, όπως εν προκειμένω ο Οφειλέτης, για να προσφύγει στα Πολιτικά Δικαστήρια, πρέπει υποχρεωτικά να εκπροσωπείται από Δικηγόρο.
Έτσι, ο Δικηγόρος αναλαμβάνει το σύνολο της διαδικασίας που περιλεμβάνει την σύνταξη του σχετικού δικογράφου, την είσοδο στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας, τη συμπλήρωση της αίτησης, την επισύναψη των απαιτούμενων δικαιολογητικών, την αποστολή στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο, την ηλεκτρονική κατάθεση, την έκδοση όλων των σχετικών βεβαιώσεων, την παρακολούθηση της ενδεχόμενης παρέμβασης των πιστωτών, την έκδοση της απόφασης, την ανάρτηση στο ΗΜΦ και την παρακολούθηση της ενδεχόμενης δικαστικής αντίδρασης των πιστωτών στην πτώχευση, αφού η απαλλαγή του Οφειλέτη από τα χρέη του επέρχεται μόνο μετά την ολοκλήρωση του συνόλου της ανωτέρω διαδικασίας. 

Προϋποθέσεις της Πτώχευσης

Σε πτώχευση κηρύσσεται ο οφειλέτης (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) που βρίσκεται σε παύση πληρωμών, ήτοι αυτός που αδυνατεί να εκπληρώνει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές υποχρεώσεις του κατά τρόπο γενικό και μόνιμο.

Τεκμαίρεται ότι τα φυσικά πρόσωπα παύουν τις οφειλές τους όταν : 
α) Δεν καταβάλλουν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς το Δημόσιο, τους ΦΚΑ ή τις Τράπεζες σε ύψος τουλάχιστον 40% των συνολικών ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων 
β) για περίοδο 6 μηνών και 
γ) εφόσον η μη εξυπηρετούμενη υποχρέωση υπερβαίνει τις 30.000 €

Πτώχευση κηρύσσεται εάν πιθανολογείται ότι η περιουσία ή το εισόδημα του οφειλέτη επαρκούν για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας, αλλιώς διατάσσεται η καταχώριση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αφερεγγυότητας.

Aρκεί επαπειλούμενη αδυναμία όταν την κήρυξη της πτώχευσης την ζητά ο ίδιος οφειλέτης, όπως εν προκειμένω, με την δράση "Ευτυχώς Επτωχεύσαμεν".

Η Διαδικασία της Πτώχευσης

Η διαδικασία της κήρυξης της πτώχευσης διαφοροποιείται ανάλογα με τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη. Έτσι, εάν η αξία είναι μικρότερη από 350.000 €, ακολουθείται η απλοποιημένη διαδικασία της πτώχευσης μικρού αντικειμένου, ενώ εάν είναι μεγαλύτερη από το ως άνω ποσό ακολουθείται άλλη πιο πολύπλοκη διαδικασία.

Σημειώνεται ότι:
1. Ως αξία των ακινήτων τα οποία δηλώνονται στην αίτηση, και εφόσον αυτά βρίσκονται στην Ελλάδα, λογίζεται η φορολογητέα αξία για τον υπολογισμό του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), όπως αυτή προκύπτει από την τελευταία πράξη προσδιορισμού φόρου. Για γήπεδα εκτός σχεδίου πόλης και οικισμού, για τα οποία δεν προσδιορίζεται αξία ΕΝ.Φ.Ι.Α., ως αξία ακινήτων λογίζεται η αντικειμενική αξία αυτών
2. Ως αξία των ακινήτων που δηλώνονται στην αίτηση και βρίσκονται στην αλλοδαπή, λαμβάνεται υπόψη η εμπορική τους αξία, όπως αυτή προκύπτει από έκθεση εκτιμητή ακινήτων ή, εφόσον υπάρχει, η αντικειμενική τους αξία, την οποία συνυποβάλλει ο οφειλέτης με την αίτησή του.

Α. Περιουσιακά στοιχεία άνω των 350.000€

Εάν η αξία του ενεργητικού της περιουσίας τους ξεπερνά τις 350.000 € η αίτηση κατατίθεται ενώπιον του Πολυμελούς Δικαστηρίου (στην περιφέρεια του οποίου ο οφειλέτης έχει την κατοικία του αν δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, άλλως το κέντρο των συμφερόντων του).

Β. Περιουσιακά στοιχεία έως 350.000 € (Πτωχεύσεις Μικρού Αντικειμένου)

Εάν το σύνολο του ενεργητικού (περιουσιακών στοιχείων) της περιουσίας του οφειλέτη είναι έως 350.000 €, ΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΥΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ, ήτοι : 

1. Μη καταβολή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς το Δημόσιο, τους ΦΚΑ ή τις Τράπεζες σε ύψος τουλάχιστον 60% των συνολικών ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων
2. Για περίοδο 6 μηνών και 
3. φόσον η μη εξυπηρετούμενη υποχρέωση υπερβαίνει τις 30.000 €

Η αίτηση κατατίθεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου της περιφέρειας όπου οφειλέτης έχει την κατοικία του ή την έδρα της επιχειρηματικής  τουδραστηριότητας.

Προστασία του Οφειλέτη πριν & μετά την Πτώχευση

ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΕΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ

Προληπτικά μέτρα :

Με αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον με διαδικασία 682 ΚπολΔ, ΚΑΘΕ μέτρο αναγκαίο για να αποτραπεί κάθε επιζήμια για τους πιστωτές (μεταβίβαση, επιβάρυνση, εκτέλεση + ισχύς μέτρων μέχρι δημοσίευση απόφασης στο Μητρώο).

Δεν καταλαμβάνονται πράξεις εκτέλεσης ενέγγυων πιστωτών

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ

Αναστολή των ατομικών καταδιώξεων : 
Από την κήρυξη της πτώχευσης αναστέλλονται αυτοδικαίως όλα τα ατομικά καταδιωκτικά μέτρα των πιστωτών (αναγκαστική εκτέλεση, άσκηση αγωγής, διαταγές πληρωμής, δίκες εκκρεμείς, διοικητικές πράξεις, μέτρα διοικητικής εκτέλεσης και μέτρα διασφάλισης του α 46 Ν 4174/2013). 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν υπάρχει κατάσχεση εις χείρας τρίτου πριν από την κήρυξη της πτώχευσης, η πτώχευση ΔΕΝ επηρεάζει τα δικαιώματα του κατάσχοντος επί μελλοντικών απαιτήσεων του οφειλέτη που εκχωρήθηκαν αναγκαστικά με την κατάσχεση αλλά δεν έχουν ακόμα γεννηθεί.

Ρυθμίσεις για τους ενέγγυους πιστωτές : Η αναστολή του άρθρου 100 δεν ισχύει ως προς τους ενέγγυους πιστωτές για διάστημα εννέα (9) μηνών από την κήρυξη της πτώχευσης

Περάτωση της Πτώχευσης

Με την εκποίηση του συνόλου της περιουσίας του οφειλέτη και τη διανομή στους πιστωτές
Με την παύση εργασιών λόγω έλλειψης περιουσιακών στοιχείων
Με την εξόφληση όλων των πτωχευτικών πιστωτών κατά κεφάλαιο και τόκους

Αυτοδίκαιη περάτωση της πτώχευσης σε πέντε έτη από την κήρυξη αυτής (δυνατότητα παράτασης με απόφαση της συνέλευσης πιστωτών για 2 έτη ή παράταση από το δικαστήριο εάν εκκρεμεί απόφαση επί ανακοπής κατά του πίνακα διανομής που πρέπει να έχει συνταχθεί πριν το πέρας της διετίας).

Μετά την πάροδο του άνω χρονικού διαστήματος, Ο ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΑ ΚΑΤΑΔΙΩΚΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ

Απαλλαγή Πτωχευτικών Χρεών

Πλήρης απαλλαγή από τα πτωχευτικά χρέη 36 μήνες από την κήρυξη της πτώχευσης ή την καταχώριση στο Μητρώο.

Πλήρης απαλλαγή μετά την παρέλευση ενός έτους (12 μηνών) από την κήρυξη της πτώχευσης ή την καταχώριση στο Μητρώο στις εξής περιπτώσεις: - εάν η πτωχευτική περιουσία περιλαμβάνει την κύρια κατοικία του οφειλέτη - ή/και άλλα πάγια περιουσιακά στοιχεία του που υπερβαίνουν σε αξία το 10% των συνολικών του υποχρεώσεων και η ελάχιστη αξία τους δεν υπολείπεται των 100.000 €, εξαιρουμένων όσων έχουν αποκτηθεί 12 μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης πτώχευσης.

Δλδ, εφόσον ο Οφειλέτης πληρώσει το 10% των οφειλών του (ΚΟΥΡΕΜΑ ΟΦΕΙΛΩΝ 90%), το ΑΦΜ του καθαρίζει σε 12 μήνες, μετά τους οποίους μπορεί να δραστηριοποιηθεί κανονικά, στο όνομά του, χωρίς να κινδυνεύει με δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών, κατασχέσεις και πλειστηριασμούς. 

Η οποιαδήποτε ωφέλεια του Νομικού Προσώπου (εταιρείες κλπ.) εξαιτίας της απαλλαγής, δεν θεωρείται δωρεά και δεν αποτελεί εισόδημα (φοροαπαλλαγή).

Μετά την πτώχευση δίνεται δεύτερη ευκαιρία με απαλλαγή από όλες τις υποχρεώσεις (οικονομικές και νομικές) σε φυσικά πρόσωπα, εταίρους, μέλη ΔΣ κλπ.

Για να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά ο πτωχός πλέον οφειλέτης πρέπει να έχει απαλλαγεί από τις οφειλές του δηλαδή το διάστημα που είπαμε παραπάνω 1 έως 3 έτη. 

Σε κάθε περίπτωση ο οφειλέτης μπορεί να διοριστεί δημόσιος υπάλληλος, να εργαστεί ως ιδιωτικός υπάλληλος, να ασκήσει το επάγγελμά του άμεσα από την κήρυξη της πτώχευσης καθώς δεν ανακαλείται η επαγγελματική του άδεια. Η απαλλαγή από τα χρέη μπορεί να ανατραπεί εντός τριετίας από την απαλλαγή από το πτωχευτικό δικαστήριο αν αποδειχθεί ότι ο οφειλέτης παρέλειψε δολίως την περιουσία του, ή δεν τήρησε τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με το σχέδιο πληρωμών.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates