.

ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 2014-2022 ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΥΡΕΜΑ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΑΣ * ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ 
ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΥΡΕΜΑ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΑΣ :


ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ
https://kinima-ypervasi.blogspot.com/p/blog-page_3.html

Η ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΑΦΟΡΑ ΟΛΑ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ :
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ, ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ,
ΕΝΗΜΕΡΑ, ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΑ, ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ, ΚΟΚΚΙΝΑ, ΚΑΤΑΓΓΕΛΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΚΑ.

ΕΦΑΠΑΞ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 

1. 50 ΕΥΡΩ, ΓΙΑ ΕΝΑ ΔΑΝΕΙΟ/ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ
2. 80 ΕΥΡΩ, ΜΕΧΡΙ 3 ΔΑΝΕΙΑ/ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
3. 100 ΕΥΡΩ, ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 3 ΔΑΝΕΙΑ/ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
Κατάθεση στον Τραπεζικό Λογαριασμό :
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ : 5039-075878-500
ΙΒΑΝ : GR46 0172 0390 0050 3907 5878 500

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :
ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ


ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ !!!
Η ΥΠΕΡΒΑΣΗ είναι μη Κερδοσκοπικό Σωματείο, όχι Δικηγορική Εταιρεία !!!

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ EMAIL :
kinima.ypervasi@gmail.com
1. ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ
2. ΤΟΥ ΚΑΤΑΘΕΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 


ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΥΧΟΝ ΑΠΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΕΔΩ :

http://kinima-ypervasi.blogspot.gr/p/1.html

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ :
1. Του Εξώδικου Αμφισβήτησης, Εκκαθάρισης και Επανακαθορισμού των Τραπεζικών Οφειλών μας


2. Της Λογιστικής Πραματογνωμοσύνης


ΓΙΑ ΝΑ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΜΑΣ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΣΟΥΜΕ ΕΤΣΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ, SERVICERS ΚΑΙ FUNDS ΑΝΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ


ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ :
1.   ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ * 210 5200452-62
2.   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ * 
2310 257765 
3.   ΠΑΤΡΑ-ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ-ΑΓΡΙΝΙΟ * 26340 23758 
ΚΛΙΚ ΕΔΩ :
https://kinima-ypervasi.blogspot.com/p/blog-page_2.html


ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Ζητούμε την ακύρωση των πιστωτικών μας συμβάσεων :

Επειδή, έχουν συναφθεί παράνομα και, ως εκ τούτου είναι άκυρες, σε συνδυασμό με το άρθρο 174 ΑΚ, αφού η κατ’ άρθρο 106, παρ. 2 του Συντάγματος ανάπτυξη της ιδιωτικής οικονομικής πρωτοβουλίας των τραπεζών έγινε εκ προθέσεως παράνομα και προς βλάβη της εθνικής οικονομίας, ήτοι :
  • αντίθετα με τις αρχές και το πλαίσιο του Παραρτήματος II, ΠΔ/ΤΕ 2560/01.04.2005, όπως τροποποιήθηκε από την ΠΔ/ΤΕ 2614/7.4.2009, την απόφαση ΕΤΠΘ 285/8/09.07.2009 και την ΠΔ/ΤΕ 2626/29.7.2010, 
  • αντίθετα με την παρ. 2, ΠΔ/ΤΕ 2501/31.10.2002 και με τις διατάξεις του άρθρου 4, ν. 2251/1994 «Περί προστασίας των καταναλωτών»,  
  • αντίθετα με την αρχή του Υπεύθυνου Δανεισμού και την ΚΥΑ Ζ1-699/ΦΕΚ Β΄ 917/2010, 
  • αντίθετα με τη θεμελιώδη αρχή της Εμπιστοσύνης και με τις βασικές αρχές της Ρευστότητας και της Ασφάλειας,
  • αντίθετα με το βασικό νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ και, ιδιαίτερα, αντίθετα με τις οδηγίες 73/183/ΕΟΚ, Οδηγία 77/780/ΕΟΚ (Πρώτη Τραπεζική ή Συντονιστική Οδηγία), Οδηγία 83/350/ΕΟΚ, Σύσταση Επιτροπής 87/62/ΕΟΚ, 87/63/ΕΟΚ, 87/598/ΕΟΚ, 88/590/ΕΟΚ, 90/109/ΕΟΚ, Οδηγία 86/635/ΕΟΚ, Οδηγία 88/361/ΕΟΚ, Οδηγία 89/117/ΕΟΚ, Οδηγία 89/299/ΕΟΚ, Οδηγία 89/646/ΕΟΚ (Δεύτερη Τραπεζική Οδηγία), Οδηγία 89/647, Οδηγία 91/308/ΕΟΚ, Οδηγία 92/121/ΕΟΚ, Οδηγία 92/16/ΕΟΚ, 
  • αντίθετα με το εποπτικό πλαίσιο του Συμφώνου της Βασιλείας Ι του 1988, αντίθετα με το εποπτικό πλαίσιο και τις υποχρεώσεις κεφαλαιακής επάρκειας του άρθρου 28, ν. 3601/2007, της ΠΔ/ΤΕ 2595/20.8.2007 και του άρθρου 27, ν. 3601/2007, καθώς και αντίθετα με τις ΠΔ/ΤΕ 2630/2010, 2588/2007, 2589/2007, 2590/2007, 2646/2011, 2655/19.03.2012, 2645/2011, 2594/2007, 2595/2007, 2635/2010 και ΠΔ/ΤΕ 2620/28.08.2009, ΠΥΛΩΝΑΣ 1,2 και 3  και 
  • αντίθετα με την κατά «ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΙ» υποχρέωσή τους να ενισχύουν τη λειτουργία διαχείρισης των αναλαμβανόμενων κινδύνων σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων τους και να συσχετίζουν τους κινδύνους αυτούς με τις εποπτικές, καθώς και με τις εσωτερικά εκτιμώμενες κεφαλαιακές απαιτήσεις τους,

Επειδή, οι τράπεζες, παραβίασαν ευθέως τη Συνταγματική αρχή του Κοινωνικού Κράτους Δικαίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25, παρ.1, εδ. α,β’ του Συντάγματος, σχετικά με την αρχή της τριτενέργειας και την κατά το άρθρο 25, παρ. 1, εδ. δ’ του Συντάγματος αρχή της αναλογικότητας από την, δια των πιστωτικών συμβάσεων όλων των Ελλήνων - ήτοι και των δικών μας - ανάπτυξη της κατ΄άρθρον 106 παρ. 2 του Συντάγματος ιδιωτικής οικονομικής τους πρωτοβουλίας, προς βλάβη της Εθνικής Οικονομίας, με αποτέλεσμα, εκ της αιτίας αυτής, την αναγκαστική παροχή σε αυτές κρατικών ενισχύσεων, με δημόσιους χρηματοδοτικούς πόρους, προς βλάβη της εθνικής μας οικονομίας και, έτσι, προς βλάβη της περιουσίας μας και των κεκτημένων οικονομικών μας συμφερόντων, ως φορολογούμενοι.

Και, ακόμη, επειδή αυτές έχουν συναφθεί αντίθετα με το άρθρο 281 ΑΚ, καθ΄υπέρβαση των ορίων που επιβάλλουν η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και ο κοινωνικός και οικονομικός σκοπός του δικαιώματος και, έτσι είναι αντίθετες στα χρηστά ήθη, κατ΄ άρθρον 178 ΑΚ και, ειδικότερα, αισχροκερδείς κατ΄ άρθρον (179 ΑΚ), και συνεπώς άκυρες κατ΄άρθρον 180ΑΚ ενώ, κατά την κατάρτιση και την εξυπηρέτηση τους, οι τράπεζες παραβίασαν την διάταξη του άρθρου 288 ΑΚ, σε ότι αφορά τις παρεπόμενες υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την σχέση εμπιστοσύνης και έχουν διαπράξει κατ΄ επάγγελμα τοκογλυφία, κατά τις διατάξεις των άρθρων 404 ΠΚ και δη κατά τις §§ 1, 2 αυτού και 13 ΠΚ, που συνιστά αδικοπραξία κατά την ευρύτερη έννοια του άρθρου 914 ΑΚ.

Οι απαιτήσεις των τραπεζών από τα υπόλοιπα των οφειλών μας δεν είναι εκκαθαρισμένες, κατ' άρθρο 916 ΚΠολΔ και, έτσι, πρέπει να επανακαθοριστούν, με την απομείωσή τους κατά κεφάλαιο και τόκους, μετά τον επανυπολογισμό και την κατά νόμο εκκαθάρισή τους :

Επειδή, η καταβολή υπέρμετρων τόκων απαγορεύεται από το νόμο (ΑΚ 281, αρθρ.2 παρ.7 περ.ια΄του ν.2251/1994), τυχόν δε υπέρμετροι τόκοι, καταβληθέντες, καταλογίζονται στο κεφάλαιο και δεν εξαναγκάζεται η πληρωμή τους (βλ. ΕφΑθ 3562/2001 αδημ) ενώ, η ενσωμάτωση υπέρμετρων τόκων στο διατασσόμενο να πληρωθεί κεφάλαιο καθιστά μη εκκαθαρισμένη την διατασσομένη να πληρωθεί απαίτηση.

Επειδή, οι τράπεζες, 
καθ’ όλη τη διάρκεια των πιστωτικών μας συμβάσεων, προέβαιναν με γνώση και πρόθεση : (α) στον παράνομο τοκισμό, κεφαλαιοποίηση και ανατοκισμό της εισφοράς του Ν.128/1975, (β) στον παράνομο υπολογισμό του επιτοκίου των πιστωτικών σας συμβάσεων, με βάση υπολογισμού το ημερολογιακό έτος των 360 ημερών, αντί της εκ του νόμου ρητά προβλεπόμενης των 365 ημερών και, κατά τα δίσεκτα έτη, των 366 και (γ) στον παράνομο υπολογισμό του συνολικού ετήσιου πραγματικού επιτοκίου και του ποσοστού επιβάρυνσης των πιστωτικών σας συμβάσεων, αντίθετα με την Κ.Υ.Α. Ζ1-699 (ΦΕΚ 917 Β’/23-6-10) περί Σ.Ε.Π.Ε. και, έτσι, ενσωμάτωσαν σε όλες τις οφειλές μας, σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα και με περισσότερες πράξεις, διάφορα χρηματικά ποσά, ειδικότερα τόκους, χρεωλύσια, τόκους υπερημερίας και έξοδα και, ως εκ τούτου, εισέπραξαν και επιδιώκουν να εισπράξουν μη οφειλόμενα χρηματικά ποσά, αυξάνοντας έτσι αυθαίρετα και παράνομα τις απαιτήσεις τους.

Επειδή,  κατά τα ανωτέρω, οι τράπεζες συντέλεσαν εξ οικείου πταίσματος στην πρόκληση και στην έκταση της ζημίας πιστωτικού κινδύνου εκ των πιστωτικών μας συμβάσεων, υπό την έννοια του άρθρου 300 ΑΚ και, έτσι, έχουν συνευθύνη και συνυπαιτιότητα σε ότι αφορά την σύναψη, την εξυπηρέτηση και τη διαμόρφωση των σημερινών, αυθαίρετων υπολοίπων των οφειλών μας, που είναι μεγαλύτερα των πραγματικών και, έτσι, δυσκολευόμαστε ή, ακόμη, αδυνατούμε να τα εξυπηρετήσετε, με αποτέλεσμα να είναι άκυρη η οφειλή τόκου δυνάμει των πιστωτικών μας συμβάσεων, άλλως πρέπει να απαλλαγούμε από το κόστος της χορηγηθείσας πίστωσης, περιλαμβανομένων των τόκων, και να έχουμε την υποχρέωση να καταβάλουμε μόνο το ποσό του κεφαλαίου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες στις συμβάσεις μας δόσεις, άλλως, δια των πιστωτικών μας συμβάσεων έχουν συνομολογηθεί και ληφθεί υπέρμετροι τόκοι, των οποίων, σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η καταβολή εκ του νόμου (ΑΚ 281, αρθρ.2 παρ.7 περ.ια΄του ν.2251/1994).

Επειδή, η απομείωση των οφειλών μας, κατά 
το συνολικό ποσό των τόκων και των πάσης φύσης εξόδων, προβλέπεται ρητά σε κάθε περίπτωση που οι τράπεζες παραβιάζουν την αρχή του Υπεύθυνου Δανεισμού της ΚΥΑ Ζ1-699/ΦΕΚ Β΄ 917/2010 και, επίσης, νομολογήθηκε πρόσφατα με την ECLI:EU:C:2016:842 ΔΕΕ της 9ης Νοεμβρίου 2016, όταν οι τράπεζες παραβιάζουν τις διατάξεις του παραρτήματος Ι, της Κ.Υ.Α. Ζ1-699 (ΦΕΚ 917 Β’/23-6-10) περί ΣΕΠΕ, όπως εν προκειμένω έπραξαν και με τις δικές μας πιστωτικές συμβάσεις. 

Επειδή, οι απαιτήσεις των τραπεζών από τις πιστωτικές μας συμβάσεις πρέπει, ακόμη, να απομειωθούν και κατά το κεφάλαιο των οφειλών μας, κατά ποσό ανάλογο των κρατικών ενισχύσεων με τους δημόσιους χρηματοδοτικούς πόρους που έλαβαν οι τράπεζες από το 2008 μέχρι και σήμερα, προς αποκατάσταση της κεφαλαιακής τους επάρκειας  και της ρευστότητας, προς βλάβη των κρατικών προϋπολογισμών, του χρέους και, έτσι, της ελληνικής εθνικής οικονομίας, της περιουσίας και των κεκτημένων οικονομικών συμφερόντων των φορολογουμένων στην Ελλάδα φυσικών και νομικών προσώπων και, έτσι, και των δικών μας.

 

Η ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 2 ΕΝΟΤΗΤΕΣ :

1η ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ ΔΑΝΕΙΩΝ
(ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ, ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ)
ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ :
-- ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ & ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ, ΚΟΥΡΕΜΑ 50%
-- ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ, ΚΟΥΡΕΜΑ 70%
-- ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ, ΚΟΥΡΕΜΑ 90%

ΤΟ ΚΟΥΡΕΜΑ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΜΑΣ ΤΟ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑΣ, ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΗΘΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΜΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΗΜΑ, ΔΗΛΑΔΗ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑ ΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ.

ΤΑ ΕΠΙΔΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΡΤΕΣ,  ΜΑΣ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ, ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΤτΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΤ,  ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΣΥΝΥΠΑΙΤΙΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΣΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΟΥΜΕ.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ, ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΘΟΛΗ ΤΗ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΤΕΛΩΣ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΑ, ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ, ΤΟΚΙΣΜΟΥΣ, ΑΝΑΤΟΚΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ.

ΕΤΣΙ ΛΟΙΠΟΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ, ΕΧΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΑΠΑΛΑΓΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΜΑΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΕΧΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΜΕ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ  (ΚΟΥΡΕΜΑ ΤΟΚΩΝ 100%) ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΜΑΣ, ΔΙΕΚΔΙΚΩΝΤΑΣ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΟΥΝ ΩΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΟΛΕΣ ΟΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ.

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΗΜΑ, ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΟ ΚΟΥΡΕΜΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΤΩΝ, ΙΣΟΠΟΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ, ΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΝΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΤΥΠΟ, ΜΕ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΥΤΕΣ ΕΛΑΒΑΝ  ΑΠΟ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΜΕΙΑ, ΔΗΛΑΔΗ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ.

ΤΕΛΟΣ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕΙ ΟΤΙ, ΕΞ’ ΑΙΤΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΤΟΚΟΥΣ, ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΕΝΩ Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΟΥΣ, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΑΝΑ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΔΑΝΕΙΟ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ.

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΟΜΩΣ ΝΑ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΖΗΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ, ΜΕ ΚΟΥΡΕΜΑ :

-- ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ & ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ, ΚΟΥΡΕΜΑ 50%
-- ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ, ΚΟΥΡΕΜΑ 70%
-- ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ, ΚΟΥΡΕΜΑ 90%
ΚΑΙ  ΜΕ ΑΝΑΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΤΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΜΑΣ ΓΙΑ 15 ΧΡΟΝΙΑ.

Ο ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΤΟΥ ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΤΑΝ ΠΟΥΛΑΝΕ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ Ή ΣΤΑ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ FUDNS ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΟΥΡΕΜΑΤΑ (50%, 70% &  90%).

ΔΕΝ ΖΗΤΑΜΕ ΔΗΛΑΔΗ ΤΙΠΟΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΝΟΥΝ ΗΔΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ, ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΤΟΥΣ ΖΗΤΑΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟ ΙΔΙΟ ΜΕ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΚΟΣΤΟΣ, ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ.
  
2η ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΑΝΑ ΕΝΑΓΟΝΤΑ, ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΟΙ ΕΝΑΓΟΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ, ΕΠΕΙΔΗ ΜΕ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ, ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ Η ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΗΜΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ, ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΣ ΕΤΣΙ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΝΤΑΣ ΕΥΘΕΩΣ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 106 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΦΟΥ, ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ, ΑΣΚΗΣΑΝ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΡΟΣ ΒΛΑΒΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΗΤΟΙ ΠΡΟΣ ΒΛΑΒΗ ΗΜΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ
https://kinima-ypervasi.blogspot.com/p/blog-page_3.html

SSL Certificates