.

ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 2023 ΚΑΤΑ ΤΩΝ SERVICERS !!!

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ
Για όλους τους Δανειολήπτες της ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ που συμμετέχουν στις Ομαδικές Αγωγές 2014-2019 κατά των Τραπεζών και σήμερα πρέπει να επικαιροποιήσουν την εκκρεμοδικία τους, κατ' αρθ. 221 και 222 ΚΠολΔικ, μετά τις μεταβιβάσεις των δανείων τους, από τις ΤΡΑΠΕΖΕΣ, στα FUNDS, μετά την ανάθεση της διαχείρισής τους στους SERVICERS και μετά την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου ΟλΑΠ 01/2023, προκειμένου, έτσι, να μεταφέρουν την εκκρεμοδικία τους, από τις ΤΡΑΠΕΖΕΣ, στους SERVICERS.

ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 2014-2019 ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ :
https://kinima-ypervasi.blogspot.com/p/blog-page_8.html

Σκοπός της συμμετοχής όλων των Δανειοληπτών της ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ στην ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 2023 κατά των SERVICERS, είναι, κατ' αρχήν, να εξασφαλίσουν το προνόμιο της εκκρεμοδικίας, κατ' αρθ. 221 και 222 ΚΠολΔικ, στην περίπτωση που εκδοθούν εναντίον τους Διαταγές Πληρωμής ή/και επισπευσθούν Κατασχέσεις και Πλειστηριασμοί ή/και κατατεθούν Αιτήσεις Πτώχευσης από τους εναγόμενους SERVICERS, προκειμένου, έτσι, να καταφέρουν να αναστείλλουν ή να ακυρώσουν κάθε ανωτέρω εναντίον τους διαδικασία εκτέλεσης και, περαιτέρω, να πετύχουν την αναγνώριση της ακυρότητας των συμβάσεων πώλησης-μεταβίβασης και ανάθεσης της διαχείρισης των δανείων τους, προκειμένου, έτσι, να αναγνωριστεί ότι οι εναγόμενοι SERVICERS δεν διαθέτουν την κατά την ΟλΑΠ 01/2023 κατ' εξαίρεση ενεργητική νομιμοποίηση για την εναντίον τους κίνηση πράξεων εκτέλεσης (Διαταγές Πληρωμής, Κατασχέσεις, Πλειστηριασμούς, Αιτήσεις Πτώχευσης). 

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ SERVICERS :


ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ
https://kinima-ypervasi.blogspot.com/p/blog-page_3.html

Η ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ SERVICERS ΑΦΟΡΑ ΟΛΑ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ :
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ, ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ, ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ, ΕΝΗΜΕΡΑ, ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΑ, ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ, ΚΟΚΚΙΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΜΕΝΑ.

ΕΦΑΠΑΞ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 

1. 100 ΕΥΡΩ, ΓΙΑ ΕΝΑ ΔΑΝΕΙΟ/ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΑΝΑ SERVICER
2. 130 ΕΥΡΩ, ΜΕΧΡΙ 3 ΔΑΝΕΙΑ/ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ANA SERVICER
3. 150 ΕΥΡΩ, ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 3 ΔΑΝΕΙΑ/ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ANA SERVICER
Κατάθεση στον Τραπεζικό Λογαριασμό :
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ : 5039-075878-500
ΙΒΑΝ : GR46 0172 0390 0050 3907 5878 500

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :
ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ KATA SERVICERS


ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ SERVICERS !!!
Η ΥΠΕΡΒΑΣΗ είναι μη Κερδοσκοπικό Σωματείο, όχι Δικηγορική Εταιρεία !!!

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ EMAIL :
kinima.ypervasi@gmail.com
1. ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ
2. ΤΟΥ ΚΑΤΑΘΕΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ :
1. Του Εξώδικου Αμφισβήτησης, Εκκαθάρισης και Επανακαθορισμού των Τραπεζικών Οφειλών μας


2. Της Λογιστικής Πραματογνωμοσύνης


ΓΙΑ ΝΑ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΜΑΣ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΣΟΥΜΕ ΕΤΣΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ SERVICERS ΚΑΙ FUNDS ΑΝΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ :
1.   ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ * 210 5200452-62
2.   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ * 
2310 257765 
3.   ΠΑΤΡΑ-ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ-ΑΓΡΙΝΙΟ * 26340 23758 
ΚΛΙΚ ΕΔΩ :

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ SERVICERS

Πρόκειται για μια νέα ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, που κατατίθεται με την τακτική διαδικασία, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, στην οποία συμμετέχουν ΑΤΟΜΙΚΩΣ τα μέλη της ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ των οποίων οι απαιτήσεις εκ των πιστωτικών τους συμβάσεων, ενάγοντα προς ενάγοντα, απαίτηση προς απαίτηση και σύμβαση προς σύμβαση, μεταβιβάστηκαν, κατά τις διατάξεις του Ν 3156/2003, ανά εκάστη εκ των ΤΡΑΠΕΖΩΝ προς τις οποίες ανακοινώνεται η ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, σε έκαστο εκ των FUNDS προς τα οποία επίσης ανακοινώνεται η ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, που ακολούθως ανέθεσαν την διαχείριση τους στον εναγόμενο SERVICER, ο οποίος, έτσι, φέρεται ως κατ’ εξαίρεση νομιμοποιούμενη, μη δικαιούχος διάδικος, διαχειρίστρια εταιρεία του Ν 4354/2015, που εν συνεχεία, με τυποποιημένες μαζικές ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ / EMAIL / ΕΞΩΔΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ προς όλους ανεξαιρέτως τους ατομικώς ενάγοντες με την ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ και σε έκαστο εξ’ αυτών, τους ενημέρωσε, ενάγοντα προς ενάγοντα, ότι, όλες οι απαιτήσεις εκ των επίδικων πιστωτικών τους συμβάσεων, απαίτηση προς απαίτηση και σύμβαση προς σύμβαση, μεταβιβάστηκαν, στο πλαίσιο της τιτλοποίησης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, κατά τις διατάξεις Ν. 3156/2003, στα FUNDS προς τα οποία ανακοινώνεται η ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ.

Όλοι ανεξαιρέτως οι ατομικώς ενάγοντες στην ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ έχουν, ο καθένας, κατ’ άρθρο 74 ΚΠολΔικ, κοινό δικαίωμα κατά του εναγόμενου SERVICER, με όλα ανεξαιρέτως τα δικαιώματα τους έναντι αυτού να στηρίζονται στην ίδια πραγματική και νομική αιτία και με όλες τις επίδικες απαιτήσεις τους κατά του εναγόμενου SERVICER να είναι ομοειδείς, στηριζόμενες σε όμοια κατά τα ουσιώδη στοιχεία τους ιστορική και νομική βάση, ενώ, συγχρόνως, το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών έχει αρμοδιότητα για τον εναγόμενο SERVICER και για καθεμία ΤΡΑΠΕΖΑ και FUND, προς τους οποίους ανακοινώνεται η ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ.

Σκοπός της συμμετοχής των νέων Δανειοληπτών της ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ στην ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 2023 κατά των SERVICERS, είναι είναι, κατ' αρχήν, να εξασφαλίσουν το προνόμιο της εκκρεμοδικίας, κατ' αρθ. 221 και 222 ΚΠολΔικ, στην περίπτωση που εκδοθούν εναντίον τους Διαταγές Πληρωμής ή/και επισπευσθούν Κατασχέσεις και Πλειστηριασμοί ή/και κατατεθούν Αιτήσεις Πτώχευσης από τους εναγόμενους SERVICERS, προκειμένου, έτσι, να καταφέρουν να αναστείλλουν ή να ακυρώσουν κάθε ανωτέρω εναντίον τους διαδικασία εκτέλεσης και, περαιτέρω, να πετύχουν την αναγνώριση της ακυρότητας των συμβάσεων πώλησης-μεταβίβασης και ανάθεσης της διαχείρισης των δανείων τους, προκειμένου, έτσι, να αναγνωριστεί ότι οι εναγόμενοι SERVICERS δεν διαθέτουν την κατά την ΟλΑΠ 01/2023 κατ' εξαίρεση ενεργητική νομιμοποίηση για την εναντίον τους κίνηση πράξεων εκτέλεσης (Διαταγές Πληρωμής, Κατασχέσεις, Πλειστηριασμούς, Αιτήσεις Πτώχευσης).

Σκοπός της συμμετοχής στην ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 2023 κατά των SERVICERS, των Δανειοληπτών της ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ που συμμετέχουν ήδη στις Ομαδικές Αγωγές 2014-2019 κατά των Τραπεζών, είναι, κατ' αρχήν, ότι, σήμερα, αυτοί πρέπει να επικαιροποιήσουν την εκκρεμοδικία τους, μετά τις μεταβιβάσεις των δανείων τους, από τις ΤΡΑΠΕΖΕΣ, στα FUNDS, μετά την ανάθεση της διαχείρισής τους στους SERVICERS και μετά την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου ΟλΑΠ 01/2023, προκειμένου, έτσι, να μεταφέρουν την εκκρεμοδικία τους, από τις ΤΡΑΠΕΖΕΣ, στους SERVICERS και, περαιτέρω, να πετύχουν την αναγνώριση της ακυρότητας των συμβάσεων πώλησης-μεταβίβασης και ανάθεσης της διαχείρισης των δανείων τους, προκειμένου, έτσι, να αναγνωριστεί ότι οι εναγόμενοι SERVICERS δεν διαθέτουν την κατά την ΟλΑΠ 01/2023 κατ' εξαίρεση ενεργητική νομιμοποίηση για την εναντίον τους κίνηση πράξεων εκτέλεσης (Διαταγές Πληρωμής, Κατασχέσεις, Πλειστηριασμούς, Αιτήσεις Πτώχευσης).

Πράγματι, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 221 και 222 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔικ), οι συμμετέχοντας σε κάθε ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ της ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της δίκης, ήτοι χάσουμε - κερδίσουμε, προστατεύουμε ολόκληρη την περιουσία μας από Διαταγές Πληρωμής, Κατασχέσεις, Πλειστηριασμούς και Αιτήσεις Πτώχευσης, για πολλά χρόνια, αφού η κατάθεση κάθε ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί εκκρεμοδικία υπέρ ενός εκάστου εκ των ατομικώς εναγόντων Δανειοληπτών,σύμφωνα με τα άρθρα 221 και 222 ΚΠολΔικ. Έτσι, όσο διαρκεί η εκκρεμοδικία και μέχρι να τελεσιδικήσει η ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, δεν μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε Δικαστήριο νέα δίκη για τα ίδια επίδικα δάνεια και πιστωτικές κάρτες, ανάμεσα στους ίδιους ενάγοντες Δανειολήπτες και τους ίδιους εναγόμενους SERVICERS. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, η εκκρεμοδικία από την ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, να καθιστά απαράδεκτη την εκδίκαση αίτησης έκδοσης διαταγής πληρωμής και αίτησης πτώχευσης από τον SERVICER, η δε τυχόν εκδοθείσα διαταγή πληρωμής ή/και η αίτηση πτώχευσης ακυρώνονται ή να αναστέλλεται η εκδίκασή τους, κατόπιν ασκήσεως τον ενάγοντα δανειολήπτη των εκ του νόμου προβλεπομένων ενδίκων μέσων και βοηθημάτων. Έτσι, όσο διαρκεί η εκκρεμοδικία της ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, οι εναγόμενοι SERVICERS δεν μπορούν να προβούν σε πλειστηριασμούς επί της περιουσίας των εναγόντων Δανειοληπτών, ούτε σε ρευστοποίησεις αυτής με τον Πτωχευτικό Νόμο, επειδή δεν μπορούν να εκδώσουν εναντίον τους διαταγές πληρωμής ή, αν τυχόν τις εκδώσουν, αυτές ακυρώνονται ή αναστέλλεται η εκδίκασή τους από τους ενάγοντες δανειολήπτες με άσκηση ανακοπής. Το αντίστοιχο ισχύει και για τις περιπτώσεις κατάθεσης αιτήσεων πτώχευσης με το νέο Πτωχευτικό Νόμο.

Έτσι, έκαστος ατομικώς ενάγων Δανειολήπτης στην ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 2023 κατά των SERVICERS, προσκομίζει χωριστά, προς τον σκοπό της αγωγής, την δική του, επίδικη, τυποποιημένη ΕΠΙΣΤΟΛΗ / EMAIL / ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ που του απέστειλε ο εναγόμενος SERVICER και ζητά να αναγνωριστούν τα εξής :
  1. Ότι, ο εναγόμενος SERVICER, παραβίασε ευθέως όλο το αναλυτικώς αναφερόμενο στην ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που οριοθετεί τη νομιμότητα των πράξεών του, ως προς την μεταβίβαση, κατά τις διατάξεις του Ν 3156/2003, απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, στα FUNDS προς τα οποία ανακοινώνεται η ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, με αποτέλεσμα, έτσι, εκάστη σύμβαση πώλησης και μεταβίβασης, εκάστης απαίτησης, εκάστης επίδικης πιστωτικής σύμβασης, να είναι άκυρη, θεωρούμενη ως μη γενόμενη.
  2. Ότι, ο εναγόμενος SERVICER, παραβίασε ευθέως όλο το αναλυτικώς αναφερόμενο στην ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που οριοθετεί τη νομιμότητα των πράξεών του, ενημερώνοντας ότι έχει αναλάβει την διαχείριση όλων των μεταβιβασθεισών επίδικων απαιτήσεων, κατά τις διατάξεις του Ν 3156/2003, σε έκαστο εκ των FUNDS προς τα οποία ανακοινώνεται η ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, δυνάμει αντιστοίχων συμβάσεων ανάθεσης διαχείρισης απαιτήσεων και, έτσι, όλες ανεξαιρέτως οι αναθέσεις της διαχείρισης, όλων ανεξαιρέτως των απαιτήσεων εκ των αντιστοίχων επίδικων πιστωτικών συμβάσεων, απαίτηση προς απαίτηση, ανά πιστωτική σύμβαση, ανά ΤΡΑΠΕΖΑ και FUND προς τους οποίους ανακοινώνεται η ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, πάσχουν ακυρότητας.
  3. Ότι, επειδή, έτσι, όλα ανεξαιρέτως τα FUNDS προς τα οποία ανακοινώνεται η ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ και έκαστο εξ’ αυτών, δεν έχουν ουδόλως καταστεί δικαιούχοι ουδεμίας εκ των επίδικων απαιτήσεων, ο εναγόμενος SERVICER δεν έχει ουδέποτε καταστεί διαχειρίστρια εταιρεία ουδεμίας εκ των επίδικων απαιτήσεων και, έτσι, ο εναγόμενος SERVICER δεν έχει ουδέν δικαίωμα έναντι ουδενός εκ των εναγόντων Δανειοληπτών, ούτε ο καθένας εξ' αυτών έχει ουδεμία υποχρέωση προς τον εναγόμενο SERVICER, που να απορρέουν (τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις) από εκάστη εκ των επίδικων συμβάσεων πώλησης και μεταβίβασης, όλων ανεξαιρέτως των απαιτήσεων εκ των επίδικων πιστωτικών συμβάσεων, απαίτηση προς απαίτηση, ανά ΤΡΑΠΕΖΑ και FUND, προς τους οποίους ανακοινώνεται η ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ.
  4. Ότι, επειδή, έτσι, όλες ανεξαιρέτως οι αναθέσεις της διαχείρισης, όλων των απαιτήσεων εκ των επίδικων πιστωτικών συμβάσεων, απαίτηση προς απαίτηση, ανά πιστωτική σύμβαση, ανά ΤΡΑΠΕΖΑ και FUND προς τους οποίους ανακοινώνεται η ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, πάσχουν ακυρότητας,  εναγόμενος SERVICER δεν έχει ουδέν δικαίωμα έναντι ουδενός εκ των εναγόντων Δανειοληπτών, ούτε ο καθένας εξ' αυτών έχει ουδεμία υποχρέωση προς τον εναγόμενο SERVICER, που να απορρέουν (τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις) από εκάστη εκ των επίδικων συμβάσεων διαχείρισης, όλων ανεξαιρέτως των απαιτήσεων εκ των επίδικων πιστωτικών συμβάσεων, απαίτηση προς απαίτηση, ανά ΤΡΑΠΕΖΑ και FUND, προς τους οποίους ανακοινώνεται η ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ.
  5. Ότι, εν κατακλείδι, ο εναγόμενος SERVICER δεν νομιμοποιείται στην διαχείριση ουδεμίας εκ των τιτλοποιημένων κατά τις διατάξεις του Ν 3156/2003, απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, εκ των επίδικων πιστωτικών συμβάσεων, σύμβαση προς σύμβαση και απαίτηση προς αίτηση, ανά ΤΡΑΠΕΖΑ και FUND, προς τους οποίους ανακοινώνεται η ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ.
ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ
https://kinima-ypervasi.blogspot.com/p/blog-page_3.html

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates