.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ !!! ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ !!!


Νέα Δράση ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ, αποκλειστικά για τους Δανειολήπτες της ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ

Για να σταματήσουν Τράπεζες, Servicers, Funds, Δικηγόροι και Εισπρακτικές, να σας τρελαίνουν καθημερινά στις ψυχοφθόρες και εκβιαστικές τηλεφωνικές οχλήσεις και στα SMS, EMail, Επιστολές, κλπ,  από σήμερα, με την νέα αυτή δράση του Σωματείου μας, έχετε την δυνατότητα να ορίσετε ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ και ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ την ΥΠΕΡΒΑΣΗ. 

Οι εξουσιοδοτημένοι ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ και ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ του Σωματείου μας, θα υποδέχονται και θα εξυπηρετούν καθημερινά, αντί για εσάς και για λογαριασμό σας, κάθε επικοινωνία σχετικά με την υπενθύμιση και ενημέρωση των οφειλών σας, λαμβάνοντας γνώση, αντί για εσάς και για λογαριασμό σας, από Τράπεζες, Servicers, Funds, Δικηγόρους και Εισπρακτικές, των πάσης φύσης απαιτήσεών τους από τις πιστωτικές σας συμβάσεις, κατά κεφάλαιο, έξοδα και τόκους, καθώς επίσης και της εν γένει πορείας των απαιτήσεων αυτών, εξωδικαστικής ή δικαστικής. 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ
https://kinima-ypervasi.blogspot.com/p/blog-page_3.html

Παράλληλα, οι εξουσιοδοτημένοι ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ της ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ, θα αιτούνται και θα λαμβάνουν, αντί για εσάς και για λογαριασμό σας, από Τράπεζες, Servicers, Funds, Δικηγόρους και Εισπρακτικές, κάθε απαραίτητο κατά την κρίση τους έγγραφο, που αφορά τις πιστωτικές σας συμβάσεις, όπως, ενδεικτικά, αντίγραφα πιστωτικών συμβάσεων, προσθέτων πράξεων, ρυθμίσεων, κινήσεων λογαριασμών, βεβαιώσεων οφειλών ή/και υπολοίπων, κλπ.

Με την νέα αυτή δράση βάζουμε μια ακόμη φραγή στην μάστιγα της ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑΣ και των καθημερινών, παράνομων, εκβιαστικών και ψυχοφθόρων ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΟΧΛΗΣΕΩΝ. 

  

Αν Τράπεζες, Servicers, Funds, Δικηγόροι και Εισπρακτικές θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί σας, θα είναι εφεξής υποχρεωμένοι να επικοινωνούν ΜΟΝΟ με τους ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΥΣ και τους ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ σας, ενώ, αν δεν συμμορφώνονται προς τις ΕΝΤΟΛΕΣ σας και συνεχίζουν να σας οχλούν, με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο, τότε, για κάθε περιστατικό παραβίασης της ανωτέρω υποχρέωσής τους, θα βρίσκονται αντιμέτωποι με τις συνέπειες του Νόμου και θα λογοδοτούν στα αστικά και τα ποινικά Δικαστήρια, καλούμενοι να σας καταβάλλουν και υψηλές αποζημιώσεις.  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ: 210 5200452-62

    


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates