.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ - EXPERTS TEAM

Η Επιστημονική Ομάδα του Κινήματος ΥΠΕΡΒΑΣΗ αποτελείται από εξειδικευμένους και έμπειρους νομικούς, οικονομολόγους, λογιστές, πρώην τραπεζικούς, τραπεζικούς πραγματογνώμονες και χρηματοοικονομικούς συμβούλους αναγνωρισμένου κύρους, που συνδράμουν εθελοντικά και αφιλοκερδώς τη Διοικούσα Επιτροπή και την εν γένει λειτουργία του σωματείου, προκειμένου να εξυπηρετείται αποδοτικά η επίτευξη των σκοπών του, η υποστήριξη των δικαίων αιτημάτων και η διεκδίκηση των δικαιωμάτων των μελών του.

ΜΕΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
EXPERTS' TEAM MEMBERSSSL Certificates