.

Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2014

ΔΕΝ ΘΑ ΚΟΥΡΕΥΤΕΙ ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΔΑΝΕΙΟ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ !!!

Το είχαμε προαναγγείλει !!!
Το δήθεν κούρεμα των δανείων περνάει μέσα από τον ΕΝΙΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ,  όπου συγκεντρώνονται όλες μαζί οι οφειλές σε τράπεζες, δημόσιο-εφορία και ασφαλιστικά ταμεία !!!
Ποινικοποιούνται οι τραπεζικές οφειλές και καθίσταται αδύνατο στην πράξη το κούρεμα των δανείων !!!
Αν ο νόμος περάσει όπως έχει στο σχέδιο, τότε δεν θα υπάρξει ούτε ένας μη διαπλεκόμενος δανειολήπτης που θα μπορέσει να κουρέψει τα δάνειά του !!!

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΛΥΣΗ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ !!!

ΚΛΙΚ ΕΔΩ :
http://kinima-ypervasi.blogspot.gr/p/blog-page_8.html

Κούρεμα 40% σε τόκους, πρόστιμα και προσαυξήσεις και 100 δόσεις και για τους μεγαλοοφειλέτες ασφαλιστικών ταμείων και Δημοσίου προβλέπει με δικαστική απόφαση και κατόπιν δεσμευτικής συμφωνίας μεταξύ των πιστωτών, η αναθεωρημένη «version» του νομοσχεδίου για την ενιαία διαχείριση ληξιπρόθεσμων επιχειρηματικών οφειλών και τραπεζικών δανείων.

Παράλληλα δίνει μπόνους» 20% επιπλέον διαγραφής προστίμων και προσαυξήσεων προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία σε όσες μικρές «βιώσιμες» επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες ζητήσουν να υπαχθούν στην οριζόντια ρύθμιση.

Η διεύρυνση των κριτηρίων υπαγωγής στην ρύθμιση ενιαίας αντιμετώπισης των οφειλών φαίνεται ότι «κλείδωσε» τελικά στα 2,5 εκατ. ευρώ σε ότι αφορά τον ετήσιο τζίρο για τις μικρές επιχειρήσεις, έναντι 900.000 ευρώ που προέβλεπαν οι αρχικοί υπολογισμοί της κυβέρνησης. Έτσι θα καταστεί δυνατή η υπαγωγή στη ρύθμιση περίπου 170.000 επιχειρήσεων με συνολικά χρέη 13 δισ. ευρώ όπως έχει προαναγγείλει ο υπουργός Ανάπτυξης Νίκος Δένδιας, για τα οποία θα ανοίξει ο δρόμος της ρύθμισης. Ο αρχικός σχεδιασμός του ΥΠΑΝ είχε γίνει στη βάση της υπαγωγής περίπου 110.000 επιχειρήσεων με οφειλές 4,5 δισ. ευρώ. Είναι πολύ σημαντικό να επισημανθεί πως δεν ορίζονται συγκεκριμένα κριτήρια βιωσιμότητας για τις επιχειρήσεις, καθώς αυτά θα αποφασίζονται αποκλειστικά και μόνο από τις τράπεζες.

Η προετοιμασία του νομοσχεδίου για τα «κόκκινα δάνεια» έχει ήδη ολοκληρωθεί από το ΥΠΑΝ σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό, ωστόσο για να πάρει το δρόμο προς τη Βουλή εκκρεμεί να πάρει το πράσινο φως από το υπουργείο Οικονομικών και την τρόικα. Το νομοσχέδιο ανοίγει το δρόμο:
- για διευθετήσεις δανείων και υποχρεώσεων προς μικρές επιχειρήσεις στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων που πρέπει να πληρούνται
- για ρυθμίσεις δανείων και λοιπών οφειλών σε όλες τις επιχειρήσεις μόνον εφόσον καταλήξουν σε δεσμευτική συμφωνία με το 50,01% του συνόλου των πιστωτών τους εκ των οποίων το 50% να έχει εμπράγματες εξασφαλίσεις
-ενώ προβλέπει και έκτακτη διαδικασία ειδικής διαχείρισης που στην ουσία αποτελεί ένα «υποκατάστατο» του άρθρου 99 και της ειδικής εκκαθάρισης επιχειρήσεων.

Τα κριτήρια για ρυθμίσεις και διαγραφές δανείων

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση χρεών των μικρών επιχειρήσεων θα έχουν όσες εταιρείες ή ελεύθεροι επαγγελματίες πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

-Είχαν τζίρο έως 2,5 εκατ. ευρώ κατά τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2013

-Δεν έχουν υποβάλει αίτηση στο Νόμο Κατσέλη (Ν.3869/2010) και στις διαδικασίες του Πτωχευτικού Κώδικα (ή έχουν παραιτηθεί από αυτές), συνεχίζουν να λειτουργούν και δεν έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για φοροδιαφυγή ή απάτη σε βάρος του Δημοσίου.

Ως επιλέξιμες διαγραφές θεωρούνται οι διαγραφές απαιτήσεων από τις τράπεζες ως προς το κεφάλαιο και τόκο:

α. κατά επιλέξιμων οφειλετών, εφόσον τα πρόσωπα αυτά την 30η Ιουνίου 2014:

Είχαν προς το χρηματοδοτικό ίδρυμα οφειλή σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών, ή επίδικη ή ρυθμισμένη, ή
δεν είχαν φορολογική ενημερότητα λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών ή είχαν ενημερότητα λόγω ρύθμισης, ή δεν είχαν ασφαλιστική ενημερότητα λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών ή είχαν ενημερότητα λόγω ρύθμισης,

β. αφορούν μία ή περισσότερες πιστώσεις του χρηματοδοτικού ιδρύματος προς τον οφειλέτη, για τις οποίες το χρηματοδοτικό ίδρυμα έχει σχηματίσει σχετική πρόσθετη ειδική πρόβλεψη μέχρι τις 31.12.2014.

γ. αφορούν μία ή περισσότερες πιστώσεις του χρηματοδοτικού ιδρύματος προς τον οφειλέτη και συνολικά ανά επιλέξιμο οφειλέτη δεν υπερβαίνουν το ποσό των Ευρώ 500.000,

δ. ισούνται τουλάχιστον προς :

(1) το 50% των συνολικών απαιτήσεων του χρηματοδοτικού ιδρύματος κατά του οφειλέτη όπως αποτυπώνονται στα βιβλία του χρηματοδοτικού ιδρύματος την [ημερομηνία έγκρισης από το χρηματοδοτικό ίδρυμα της διαγραφής] ή, εφόσον είναι μικρότερο,

(2) του ποσού που απαιτείται έτσι ώστε μετά την διαγραφή το υπόλοιπο της απαίτησης του χρηματοδοτικού ιδρύματος κατά του οφειλέτη να μην υπερβαίνει το 75% της καθαρής περιουσιακής θέσης του οφειλέτη και των συνοφειλετών του σύμφωνα με τη βεβαίωση της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου,

ε. περιλαμβάνουν τον περιορισμό των δικαιωμάτων των πιστωτών κατά των συνοφειλετών του οφειλέτη, καθώς και τα περιουσιακά δικαιώματά τους σε περιουσιακά αντικείμενα του οφειλέτη ή τρίτων, στο ίδιο ποσό με την απαίτηση τους κατά του οφειλέτη όπως αυτή διαμορφώνεται με τη επιλέξιμη διαγραφή, και

στ. έχουν συντελεσθεί το αργότερο μέχρι την 30 Ιουνίου 2016.

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται πως η διαγραφή δανείων είναι στη διακριτική ευχέρεια των τραπεζών σύμφωνα με τα κριτήρια που επιλέγει κι έχει δικαίωμα να κάνει διαφορετική ρύθμιση από αυτή που αιτείται η επιχείρηση, ή και να αρνηθεί συνολικά.

Πως «κολλάνε» οι 100 δόσεις σε εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία

Η επιχείρηση ή ο ελεύθερος επαγγελματίας αφού καταλήξει σε συμφωνία με την τράπεζα για την ρύθμιση ή τη διαγραφή μέρος των δανείων του, δικαιούται να υποβάλει αίτηση στα ασφαλιστικά ταμεία και την εφορία προκειμένου να υπαχθεί σε πρόγραμμα εξυπηρέτησης της ληξιπρόθεσμης οφειλής του σε 100 μηνιαίες δόσεις και να λάβει πρόσθετη διαγραφή των προσαυξήσεων και προστίμων ίση με 20%. Το διαγραφόμενο ποσό θα αρχίσει να αφαιρείται από τις δόσεις σε αντίστροφη χρονική σειρά μέχρι να γίνει ολικός συμψηφισμός και υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό της κύριας οφειλής, οι τόκοι και το ρυθμισμένο ποσό του δανείου προς τις τράπεζες θα εξοφληθούν στο σύνολό τους.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει ήδη υπαχθεί σε ρύθμιση προς τα ταμεία και το δημόσιο που έχει διαφορετική διάρκεια εξόφλησης, ο αρμόδιος φορέας (Εφορία ή ασφαλιστικό ταμείο) υπολογίζει εκ νέου την διαγραφή ώστε ως ποσοστό επί του συνολικού ποσού προσαυξήσεων και προστίμων (και χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η πρόσθετη διαγραφή) να αντιστοιχεί σε διάρκεια αποπληρωμής σε 100 δόσεις.

Η ρύθμιση παύει να ισχύει αν ο οφειλέτης δεν πληρώσει δόσεις για περισσότερους από 3 μήνες, και οι οφειλές του αναβιώνουν και καθίστανται αυτομάτως ληξιπρόθεσμες και απαιτητές.

Έκτακτη ρύθμιση υποχρεώσεων με δεσμευτική συμφωνία για τους πιστωτές

Η διαδικασία αυτή αφορά όλες τις επιχειρήσεις και απευθύνεται κυρίως στις μεγαλύτερες σε μέγεθος οι οποίες δεν μπορούν να μπουν λόγω κριτηρίων στην οριζόντια διαδικασία.

Προϋποθέτει την συμφωνία σε σχέδιο διευθέτησης των δανείων του 50,01% των πιστωτών εκ των οποίων το 50,01% να έχει εμπράγματες εξασφαλίσεις, η οποία θα δεσμεύει και τους υπόλοιπους που δεν θα μπορούν να κινηθούν εναντίον του οφειλέτη.

Οι επιχειρήσεις θα μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση μετά από υποβολή αίτησης προς τους πιστωτές μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2016. Η συναίνεση των πιστωτών αποτυπώνεται σε συμφωνία ρύθμισης, η οποία υποβάλλεται μαζί με την αίτηση του οφειλέτη. Η ρύθμιση μπορεί να προβλέπει μετοχοποίηση απαιτήσεων, διαγραφές απαιτήσεων, παράταση του χρόνου αποπληρωμής κ.α.

Αρμόδια δικαστήρια για την εκδίκαση της αίτησης είναι τα Μονομελή Πρωτοδικεία.

Εφόσον η αίτηση γίνει αποδεκτή αναστέλλονται για τρεις μήνες οι ατομικές και συλλογικές διώξεις, και για 12 μήνες η λήψη κάθε μέτρου συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης, συμπεριλαμβανομένης της κήρυξης πτώχευσης, σε βάρος του οφειλέτη. Επιπλέον ο οφειλέτης υποχρεώνεται να εξοφλήσει τις οφειλές προς τους εργαζόμενους σε 12 ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις.

Ο νόμος θα δίνει τη δυνατότητα στον οφειλέτη που έχει ρυθμίσει τις οφειλές προς τους πιστωτές του, να υπάγεται και στο πρόγραμμα εξυπηρέτησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τις εφορίες και τα ασφαλιστικά ταμεία σε 100 δόσεις και παράλληλα να λάβει 20% πρόσθετη διαγραφή των προσαυξήσεων και προστίμων.

Σε περίπτωση που λόγω ύψους οφειλής ο οφειλέτης δεν δύναται να ρυθμίσει τις οφειλές του προς τη φορολογική διοίκηση ή φορείς κοινωνικής ασφάλισης, τότε εφόσον γίνει δεκτή η αίτηση από το δικαστήριο, ο οφειλέτης δικαιούται ζητήσει την διαγραφή ποσοστού 40% επί των προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής που τον βαρύνουν και τμηματική εξόφληση του υπολοίπου της οφειλής του σε 100 μηνιαίες δόσεις. Η αίτηση γίνεται δεκτή εκτός εάν ληφθεί αιτιολογημένη αντίθετη απόφαση από πλευράς της αρμόδιας υπηρεσίας. Ως νόμιμη αιτιολογία αντίθεσης συνιστά η μη επίτευξη βιωσιμότητας για την επιχείρηση λαμβανομένης υπόψη της συνολικής ρύθμισης, η διαγραφή απαιτήσεων κατά του οφειλέτη για τις οποίες υφίστανται άμεσα ρευστοποιήσιμα εξασφαλιστικά στοιχεία ή επαρκείς εγγυήσεις ή η προφανώς διακριτική μεταχείριση μετόχων, πιστωτών ή εγγυητών.
Η παράβαση από τον οφειλέτη όρου της συμφωνίας ρύθμισης, συμπεριλαμβανομένης και της μη καταβολής για διάστημα αθροιστικά τριών μηνών δόσεων προς το δημόσιο ή ασφαλιστικό φορέα, εφόσον το ποσό υπερημερίας είναι τουλάχιστον 5.000 ευρώ, παρέχει σε κάθε άλλο πιστωτή το δικαίωμα καταγγελίας της ενώ αναβιώνουν οι απαιτήσεις των πιστωτών.

Πηγή:www.capital.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates