.

Δευτέρα 7 Ιουλίου 2014

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ JESSICA ΜΟΙΡΑΖΟΥΝ 83 ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ !!! ΤΡΕΧΤΕ ΚΟΣΜΕ !!!


Έρχονται εκλογές και ξαφνικά ΛΕΦΤΑ ΞΑΝΑ-ΥΠΑΡΧΟΥΝ !!!
Μονο που πρόλαβαν και τα πήραν πάλι οι γνωστοί άγνωστοι !!! 


Υπογράφηκε στην Αθήνα (30/6/2014) μεταξύ της Εθνικής Τράπεζας, υπό την διπλή ιδιότητά της ως Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Εργαλείου JESSICA, και ως συγχρηματοδοτούσας τράπεζας, και του αναδόχου Intrasoft International - ΙΝΤΡΑΚΑΤ, η τρίτη σύμβαση χρηματοδότησης έργου στην Περιφέρεια Αττικής στο πλαίσιο του JESSICA.
Το έργο αυτό αφορά τη μελέτη, χρηματοδότηση, εγκατάσταση, υποστήριξη της λειτουργίας, συντήρηση και τεχνική διαχείριση Ολοκληρωμένου Συστήματος Πληροφόρησης Επιβατών και διαχείρισης στόλου για τις Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε. με ΣΔΙΤ.
Με την υλοποίηση του έργου το επιβατικό κοινό της Αττικής θα γνωρίζει τον ακριβή χρόνο διέλευσης των λεωφορείων και τρόλεϊ της γραμμής που τους εξυπηρετεί από την στάση που τους ενδιαφέρει. Επιπλέον το σύστημα θα παρέχει πρόσθετες δυνατότητες, όπως εκτίμηση της συνολικής διάρκειας του δρομολογίου που επιλέγεται και εύρεση βέλτιστου συνδυασμού μέσων και γραμμών που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για συγκεκριμένο προορισμό. Κατά τη περίοδο κατασκευής (2014-2015) θα δημιουργηθούν 115 θέσεις εργασίας, ενώ κατά την 10ετή διάρκεια της σύμβασης λειτουργίας θα υπάρχουν 40 μόνιμες θέσεις εργασίας.
Η Εθνική Τράπεζα διαχειρίζεται € 83 εκατ. κεφαλαίων του JESSICA (Κοινή Ευρωπαϊκή Υποστήριξη για Βιώσιμες Επενδύσεις σε Αστικές Περιοχές) για χρηματοδότηση έργων αστικής ανάπτυξης, υπό την ιδιότητά της ως Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης (ΤΑΑ) για τις περιφέρειες Αττικής, Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων, που χρηματοδοτούνται από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα Αττικής και Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων και για τις 8 περιφέρειες (Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Βορείου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Κρήτης) που χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ). Παράλληλα, η Εθνική Τράπεζα συγχρηματοδοτεί τα έργα με τουλάχιστον € 36 εκατ. από δικά της ή/και άλλα ιδιωτικά κεφάλαια.

Τα έργα που αξιολογούνται αφορούν, ενδεικτικά, αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών ή/και αστικών ακινήτων σε νέες χρήσεις, ενεργειακή αναβάθμιση συστημάτων οδοφωτισμού, βασικές αστικές υποδομές (π.χ. εκπαίδευσης, πολιτισμού, δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης), μονάδες διαχείρισης στερεών αποβλήτων, παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από βιοαέριο, αθλητικές εγκαταστάσεις, κλπ.
Το JESSICA είναι μία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) σε συνεργασία με την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB) και υλοποιείται στην Ελλάδα με τη συνεργασία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και της ΕΤΕπ με πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013. Αποσκοπεί στην στήριξη επενδύσεων σε βιώσιμα έργα αστικής ανάπτυξης, επιδιώκοντας ταυτόχρονα μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων. Το JESSICA αποτελεί μία νέα προσέγγιση σε σχέση με τα μέχρι σήμερα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Χρηματοδότησης καθόσον αφορά επιστρεπτέα χρηματοδότηση (δάνειο), με προνομιακούς όρους επιτοκίου και διάρκειας αποπληρωμής, αντί επιχορήγησης.
ΠΗΓΗ
http://www.epixeiro.gr/%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BD%CE%AD%CE%B1/17724-%CF%84%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B7-%CF%83%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%87%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%B9%CE%BF-jessica

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates