.

Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2014

ΤΑ ΨΙΛΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ 100 ΔΟΣΕΩΝ, ΚΑΝΟΥΝ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΛΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΛΙΓΟΥΣ !!!

Εν αναμονή της ερμηνευτικής και εφαρμοστικής εγκυκλίου της κ.ας Σαββαϊδου, αυτά είναι για την τώρα τα ψιλά γράμματα στη ρύθμιση για τα ληξιπρόθεσμα στο δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία !!!Πολλά ψιλά γράμματα έχει η νέα ρύθμιση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των φορολογούμενων με τις 100 δόσεις. 
Πρόκειται για κρίσιμες λεπτομέρειες τις οποίες πρέπει να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι καθώς επηρεάζουν άμεσα τη δυνατότητά τους να είναι συνεπείς ή να προχωρούν σε συναλλαγές όπως η μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων.

Ειδικότερα:

1. ΔΕΝ ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ 
Με την υπαγωγή στη ρύθμιση αναστέλλονται όλα τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης που έχουν ληφθεί εναντίον του οφειλέτη όπως είναι η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και οι πλειστηριασμοί ακινήτων. Ωστόσο, ειδικά για το μέτρο της κατάσχεσης στα χέρια τρίτων αυτό αναστέλλεται μόνο εφόσον έχει ήδη εξοφληθεί το 50% της οφειλής. Έτσι, ο φορολογούμενος στον οποίο έχει γίνει κατάσχεση μέρους του μισθού του και η αρχική οφειλή ήταν 1.000 ευρώ, ακόμη και αν υπαχθεί σε ρύθμιση η κατάσχεση του μισθού του θα σταματήσει εφόσον έχει ήδη εξοφληθεί το ποσό των τουλάχιστον 500 ευρώ.

2. ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΜΟΝΟΝ 1 ΜΗΝΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 
Με την υπαγωγή στη ρύθμιση χορηγείται φορολογική ενημερότητα. Ωστόσο, η εφορία μπορεί να αρνηθεί τη χορήγησή της στις περιπτώσεις μεταβίβασης ακινήτου εφόσον η οφειλή δεν είναι διασφαλισμένη. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι από το τίμημα της πώλησης του ακινήτου θα ζητηθεί να παρακρατηθεί υπέρ της εφορίας το ποσό της οφειλής του φορολογούμενου.

3. ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΦΟΡΟΥ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ 
Στις περιπτώσεις που ο οφειλέτης δικαιούται επιστροφής φόρου, τότε μπορεί να συμψηφιστεί το επιστρεφόμενο ποσό μέχρι και το 1/7 του ποσού που απομένει να πληρωθεί. Έτσι ο φορολογούμενος μπορεί τελικά να εισπράξει μέρος της επιστροφής του φόρου. Για παράδειγμα, ένας φορολογούμενος δικαιούται επιστροφή φόρου 1.000 ευρώ και του απομένει να αποπληρώσει με τη ρύθμιση συνολικό ποσό 3.000 ευρώ. Η εφορία μπορεί να του παρακρατήσει από την επιστροφή μόνο το 1/7 των 3.000 ευρώ, δηλαδή το ποσό των 428 ευρώ και θα του αποδώσει τα υπόλοιπα 562 ευρώ από τα 1.000 της επιστροφής.

4. ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  
Μπορεί ένας οφειλέτης να έχει ρυθμίσει τη οφειλή του και να είναι συνεπής σε αυτήν αλλά αυτό δεν το προφυλλάσει από προσημειώσεις περιουσιακών του στοιχείων από την εφορία. Η εφορία, με βάση τις διατάξεις, διατηρεί το σχετικό δικαίωμα.

5. ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ
Με την υπαγωγή στη ρύθμιση και ανεξάρτητα από τον αριθμό των δόσεων που επιλέγει ο οφειλέτης, διαγράφονται τα πρόστιμα καθυστέρησης εξόφλησης 10% ή 20% που έχουν επιβληθεί. Είναι τα πρόστιμα για τα οποία υπήρξαν μεγάλες αντιδράσεις στις αρχές του έτους αλλά τελικά παρέμειναν.

6. Η ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ 2 ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ 
Ο φορολογούμενος μπορεί να χάσει τη ρύθμιση αλλά εντός δυο μηνών από τη απώλεια έχει δικαίωμα να επικαλεστεί λόγους ανωτέρας βίας για να επιστρέψει σε αυτήν. Θα πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση στην εφορία και να πείσει με δικαιολογητικά τον έφορο για τη βασιμότητα του ισχυρισμού του.

7. Όταν ο οφειλέτης καθυστερεί μια δόση, τότε επιβαρύνεται με προσαύξηση 2%.
8. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΚΟΙ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΞΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗ
Αν κατά τη διάρκεια της ρύθμισης ο οφειλέτης επιλέξει να εξοφλήσει το σύνολο της οφειλής του τότε διαγράφονται οι προσαυξήσεις και τόκοι που αντιστοιχούν στις εναπομείνασες δόσεις. Το ποσοστό της διαγραφής κυμαίνεται από 20% έως 90% ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων που απομένουν.

9. ΣΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΟΙ ΔΟΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ 72, ΟΧΙ 100 
Το ελάχιστο ποσό δόσης είναι 50 ευρώ που σημαίνει ότι για καρπωθεί κάποιος και τις 100 δόσεις θα πρέπει να χρωστά τουλάχιστον 5.000 ευρώ και έως 15.000 ευρώ (για πάνω από 15.000 ευρώ ο μέγιστος αριθμός των δόσεων περιορίζεται στις 72) 

10. ΘΑ ΧΑΝΟΥΝ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΗΜΕΡΟΙ ΣΤΙΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΝΕΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ 
Για να διατηρηθούν οι οφειλέτες στη ρύθμιση θα πρέπει στη συνέχεια να είναι συνεχώς φορολογικά ενήμεροι. Τι σημαίνει αυτό; ‘Ότι πρέπει να εξοφλούν τις νέες οφειλές τους (π.χ. εκκαθαριστικό 2015) ή να προχωρούν στη ρύθμισή τους με την πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων.

Tι ισχύει για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία :
Υπάγονται όσοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές έως 30 Σεπτεμβρίου 2014. 
Εξοφλούν με 12 έως 100 δόσεις με επιτόκιο 4,56% στην κύρια οφειλή, με έκπτωση από 90% έως 20% αντίστοιχα

Χαρακτηριστικά η τροπολογία προβλέπει πως « στους οφειλέτες με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης πλην ΝΑΤ (σ.σ. Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου), μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2014 δύναται να χορηγείται ρύθμιση ως ακολούθως:

α) Εφάπαξ εξόφληση της οφειλής με ποσοστό έκπτωσης 100% επί των νομίμων προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και λοιπών επιβαρύνσεων

β) Εξόφληση μέχρι δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης 90%

γ) Εξόφληση μέχρι είκοσι τέσσερις (24) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης 80%

δ) Εξόφληση μέχρι τριάντα έξι (36) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης 70%

ε) Εξόφληση μέχρι σαράντα οκτώ (48) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης 60%

στ) Εξόφληση μέχρι εξήντα (60) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης 50%

ζ) Εξόφληση μέχρι εβδομήντα δύο (72) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης 30%

η) Εξόφληση μέχρι εκατό (100) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης 20%

Η κύρια οφειλή βαρύνεται από την 1η Ιανουαρίου 2013 με ετήσιο επιτόκιο 4,56%.

Ρυθμίσεις για ληξιπρόθεσμες κύριες οφειλές έως 1 εκατ. ευρώ
«Το ποσό της κύριας ρυθμιζόμενης οφειλής φυσικών και νομικών προσώπων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα 15.000 ευρώ (για έως 100 δόσεις). 
Στη ρύθμιση δύναται να υπαχθεί ποσό κύριας ληξιπρόθεσμης οφειλής έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ.»

- Αιτήσεις μέχρι την Τρίτη 31 Μαρτίου 2015

«Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος άρθρου των ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν δημιουργηθεί έως την 30η Σεπτεμβρίου 2014 κατατίθεται μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Μαρτίου του 2015.»

Υπάγονται στη ρύθμιση και οι οφειλέτες που τελούν σε αναστολή διοικητική ή δικαστική ή εκ του νόμου

«. Στην παρούσα ρύθμιση δύνανται να υπαχθούν κατόπιν σχετικού αιτήματος του οφειλέτη και οι έως την 30η Σεπτεμβρίου 2014 προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης πλην ΝΑΤ, οι οποίες τελούν σε αναστολή διοικητική ή δικαστική ή εκ του νόμου.

- « Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των πενήντα (50) ευρώ.»

- Αρμόδια όργανα για την έκδοση απόφασης υπαγωγής στη ρύθμιση είναι διευθυντές των οικείων τοπικών υποκαταστημάτων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης

«α) Για το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.: Οι διευθυντές των οικείων περιφερειακών ή τοπικών υποκαταστημάτων ή οι διευθυντές των οικείων ταμείων προκειμένου για περιφερειακά ή τοπικά υποκαταστήματα στην περιοχή των οποίων λειτουργούν Ταμεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ και το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών οφειλών (ΚΕΑΟ).

β) Για τους λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς: Ο αρμόδιος διευθυντής του οικείου φορέα ή οι διευθυντές ή προϊστάμενοι των περιφερειακών ή λοιπών τοπικών μονάδων.

γ) Οποιαδήποτε άλλη οργανική μονάδα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή άλλων φορέων κοινωνικής ασφάλισης καθοριστεί με απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.»

- Μέσω και διαδικτυακής εφαρμογής οι αιτήσεις

«Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση μπορεί να υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες και ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής».

- Χρειάζεται η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από την 1η Οκτωβρίου του 2014 και έπειτα

«Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος άρθρου είναι η υποβολή των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων, όπου προβλέπεται, καθώς και η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από την 1η Οκτωβρίου 2014 και εφεξής.»

- Mέσω τραπέζης οι πληρωμής

«Οι πληρωμές διενεργούνται με τη διαδικασία αυτόματης χρέωσης τραπεζικού λογαριασμού. Για την καταβολή των δόσεων δεν απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.»

•Χορηγείται πιστοποιητικό οφειλών. Αναστέλεται η ποινική δίωξη, η λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης και η παραγραφή οφειλών.

« Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης και εφόσον τηρούνται οι όροι αυτής:

α) Χορηγείται στους υπόχρεους μηνιαίο πιστοποιητικό οφειλών, στο οποίο πιστοποιείται και το υπολειπόμενο ποσό οφειλής και το οποίο επέχει θέση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας.

Για τις επιχειρήσεις που θα υπαχθούν σε καθεστώς ρύθμισης κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και είναι συνεπείς με τους όρους αυτής, θα χορηγείται πιστοποιητικό οφειλής, για την είσπραξη λογαριασμών δημοσίου έργου, χωρίς παρακράτηση, εφόσον το έργο για το οποίο χορηγείται το πιστοποιητικό δεν οφείλει τρέχουσες ή ληξιπρόθεσμες οφειλές. Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής του έργου θα χορηγείται πιστοποιητικό οφειλής με παρακράτηση τη συνολική οφειλή του έργου.

β) Αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος των υπευθύνων και αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται. Κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής της ποινικής δίωξης αναστέλλεται η παραγραφή του αδικήματος.

γ) Αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων. Αν ο οφειλέτης απολέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.

δ) Αναστέλλεται η παραγραφή των οφειλών 

- Χάνεται η ρύθμιση όταν κάποιος δεν καταβάλλει δύο συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις

«Η μη εμπρόθεσμη καταβολή δόσης κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, ή η μη καταβολή των τρεχουσών εισφορών, έχει ως συνέπειες:

α) την απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης,

β) την κατάσταση ως απαιτητού του συνόλου του υπολοίπου της οφειλής και των προηγούμενων προσαυξήσεων και τόκων, τα οποία αναβιώνουν αναδρομικά,

γ) την επιδίωξη της είσπραξής της με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα.

Οι συνέπειες του προηγούμενου εδαφίου δεν επέρχονται εάν ο οφειλέτης, μετά την πάροδο εξαμήνου από την ένταξη σε ρύθμιση και την πλήρωση των όρων αυτής:

α) δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μέχρι δύο (2) δόσεις ανά έτος προγράμματος ρύθμισης, ή

β) δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μια δόση της ρύθμισης ανά έτος προγράμματος ρύθμισης για χρονικό διάστημα μέχρι δύο (2) μηνών.

Για τις ως άνω περιπτώσεις α) και β) η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση δύο τοις εκατό (2%).»

- Κατ΄εξαίρεση δικαίωμα επανένταξης στη ρύθμιση

«Κατ’ εξαίρεση σε περιπτώσεις απώλειας της ρύθμισης για λόγους ανωτέρας βίας ο οφειλέτης δύναται εντός δυο (2) μηνών από την απώλεια αυτής να υποβάλει άπαξ αίτηση επανένταξής του στη ρύθμιση με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και για τον εναπομείναντα αριθμό δόσεων αυτής. Το αίτημα επανένταξης υποβάλλεται εγγράφως και περιέχει τα στοιχεία που θεμελιώνουν την ανωτέρα βία. Η αρμόδια υπηρεσία αποφαίνεται επί του αιτήματος εντός δέκα πέντε (15) εργασίμων ημερών από την υποβολή της αίτησης. Εάν δεν ληφθεί απόφαση εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, το αίτημα θεωρείται ότι έχει απορριφθεί.»

•Αναστέλλεται η ποινική δίωξη για όποιον αιτηθεί υπαγωγή στη ρύθμιση

«Για τους οφειλέτες που υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος άρθρου και για χρονικό διάστημα δέκα ημερών:

α. Αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος των υπευθύνων.

β. Αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε ή εφόσον, άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται.»

•Οφέλη από την εφάπαξ καταβολή υπολοίπων δόσεων

«Στην περίπτωση που ο οφειλέτης επιλέξει σε οποιαδήποτε στάδιο της ρύθμισης να εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, τυγχάνει απαλλαγής επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, σε ποσοστό ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται με την εξόφληση»

- Οι ρυθμίσεις δεν απαλλάσσουν τον οφειλέτη από τον συμψηφισμό των χρεών προς το δημόσιο με τις απαιτήσεις του από το Δημόσιο

" Ο συμψηφισμός σύμφωνα χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη έναντι του Δημοσίου που προέρχονται από επιστροφές φόρου προστιθέμενης αξίας και φόρου εισοδήματος με οφειλές στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, χωρεί και μετά τη συμμόρφωση του οφειλέτη στη ρύθμιση τμηματικής καταβολής που του χορηγήθηκε, μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί έως το 1/7 των εναπομεινασών δόσεων. "

- Δικαιούνται να υπαχθούν στη νέα ρύθμιση και εκείνοι που είχαν υπαχθεί στη ρύθμιση της «νέας αρχής»

«Όσοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση της «νέας αρχής» και τηρούν τους όρους της ρύθμισης αυτής, υπόκεινται αναδρομικά, από την 1η Ιανουαρίου 2013 σε επιτόκιο ύψους 4,56% και τυγχάνουν αναδρομικά, από την ένταξή τους στη ρύθμιση των εκπτώσεων επί των προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και λοιπών επιβαρύνσεων του παρόντος, δικαιούμενοι να επιλέξουν να υπαχθούν στην παρούσα ρύθμιση. Όσοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση της «νέας αρχής» και τηρούν τους όρους της ρύθμισης αυτής, δικαιούνται να διατηρήσουν τη ρύθμιση και, πέραν των οριζομένων στο προηγούμενο εδάφιο, έχουν ως πρόσθετο ευεργέτημα τη μείωση κατά ποσοστό 20% των προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και λοιπών επιβαρύνσεων αναδρομικά από την ημερομηνία ένταξής τους στη ρύθμιση.

Με απόφαση του υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, η οποία εκδίδεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, καθορίζονται οι ειδικότερες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παραγράφου 17 του παρόντος άρθρου.»

-Όχι στις ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής 
«Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος δεν επιτρέπεται η χορήγηση ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής για τους οφειλέτες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου.»


Πηγή:www.capital.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates