.

Τετάρτη 27 Αυγούστου 2014

BINTEO ΒΟΜΒΑ : ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ !!!

Ομόφωνα εναντίον της υπερψήφισης του νομοσχεδίου για τις εκποιήσεις, τάχθηκε το Εκτελεστικό Γραφείο του ΔΗΚΟ, το οποίο συνεδρίασε σήμερα !!!
Αιτιολογώντας την απόφαση του, το ΔΗΚΟ αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «δεν υπήρξε και δεν υπάρχει από την πλευρά της κυβέρνησης διάθεση για υιοθέτηση ουσιαστικών αλλαγών στο Νομοσχέδιο για τις εκποιήσεις». 

Με δεδομένη την μέχρι τώρα αρνητική στάση των υπόλοιπων κομμάτων της αντιπολίτευσης και ειδικότερα του δεύτερου μεγαλύτερου κοινοβουλευτικού κόμματος, του ΑΚΕΛ, το νομοσχέδιο ως έχει δεν περνά από τη Bουλή !!!
Ομόφωνα εναντίον της υπερψήφισης του νομοσχεδίου για τις εκποιήσεις, τάχθηκε το Εκτελεστικό Γραφείο του ΔΗΚΟ, το οποίο συνεδρίασε σήμερα !!!

Αιτιολογώντας την απόφαση του, το ΔΗΚΟ αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «δεν υπήρξε και δεν υπάρχει από την πλευρά της κυβέρνησης διάθεση για υιοθέτηση ουσιαστικών αλλαγών στο Νομοσχέδιο για τις εκποιήσεις».

Με δεδομένη την μέχρι τώρα αρνητική στάση των υπόλοιπων κομμάτων της αντιπολίτευσης και ειδικότερα του δεύτερου μεγαλύτερου κοινοβουλευτικού κόμματος, του ΑΚΕΛ, το νομοσχέδιο ως έχει δεν περνά από τη Bουλή.

Σύμφωνα με την απόφαση του Ε.Γ του ΔΗΚΟ:

Το Εκτελεστικό Γραφείο του Δημοκρατικού Κόμματος συνήλθε σήμερα και συζήτησε το θέμα των εκποιήσεων και τα Νομοσχέδια που έχουν κατατεθεί στη Βουλή από την κυβέρνηση, τόσο για αυτό το θέμα όσο και για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τραπεζών και δανειοληπτών.

Το Εκτελεστικό Γραφείο διαπίστωσε με λύπη του ότι:

1. Παρά τις συνεχείς εκκλήσεις του Δημοκρατικού Κόμματος και των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης για έγκαιρη συζήτηση του θέματος και εξεύρεση τρόπων προστασίας της πρώτης κατοικίας και της μικρής οικογενειακής επιχείρησης με δεδομένη τη Μνημονιακή υποχρέωση για εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας που αφορά τις εκποιήσεις, η Κυβέρνηση περιφρόνησε τα κόμματα, άφησε να παρέλθει πολύτιμο χρονικό διάστημα και άφησε το όλο θέμα να φτάσει κυριολεκτικά στο «παρά πέντε».

2. Δεν υπήρξε και δεν υπάρχει από την πλευρά της κυβέρνησης διάθεση για υιοθέτηση ουσιαστικών αλλαγών στο Νομοσχέδιο για τις εκποιήσεις.

3. Για μία ακόμα φορά, η Κυβέρνηση επέλεξε την πλήρη υποταγή στην Τρόικα χωρίς ουσιαστική διαπραγμάτευση, παρά το γεγονός ότι το Δημοκρατικό Κόμμα είχε εγκαίρως καταθέσει ένα ολοκληρωμένο Πλαίσιο Διαπραγμάτευσης το οποίο καλύπτει μεταξύ άλλων και το θέμα ορισμού των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Ταυτόχρονα, η Κυβέρνηση απέφυγε οποιαδήποτε εκ των προτέρων και ειλικρινή διαβούλευση με τα κόμματα, θέτοντας τη Βουλή των Αντιπροσώπων ενώπιον εκβιαστικών διλημμάτων.

Το Δημοκρατικό Κόμμα, αφού μελέτησε διεξοδικά και αναλυτικά τα προτεινόμενα Νομοσχέδια και έχοντας υπόψη του τις συνθήκες και την ύφεση που επικρατούν στην κυπριακή οικονομία, διαπιστώνει με λύπη του ότι τα προτεινόμενα νομοσχέδια, ως έχουν, δεν παρέχουν ένα αποτελεσματικό «δίχτυ» προστασίας, το οποίο να προστατεύει την πρώτη κατοικία και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που αποδεδειγμένα αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στις δανειακές υποχρεώσεις τους, λόγω της ύφεσης και των προβλημάτων που δημιουργήσανε οι πολιτικές αποφάσεις και τα λάθη των τραπεζών.

Το Δημοκρατικό Κόμμα αναγνωρίζει το καθήκον της κυπριακής πολιτείας να υποχρεώσει αυτούς που έχουν και δεν πληρώνουν, να πληρώσουν.

Είναι όμως πρώτιστο καθήκον όλων μας, να προστατεύσουμε τις οικογένειες και τους συμπολίτες μας που χωρίς να φταίνε έχασαν ξαφνικά τη δουλειά ή τα εισοδήματα τους και που ενώ θέλουν να πληρώνουν, αδυνατούν να το πράξουν αυτή τη στιγμή.

Γι αυτούς τους λόγους, είχαμε ΕΓΚΑΙΡΩΣ και προ πολλού εισηγηθεί όπως η νέα προτεινόμενη διαδικασία εκποίησης ισχύει μόνο:
για νέα δάνεια.
για δάνεια που θα αναδιαρθρωθούν με τη συμφωνία του δανειζόμενου.
για δάνεια που ο Σύμβουλος Αφερεγγυότητας θα εισηγείται δεσμευτικό σχέδιο αναδιάρθρωσης.

Στα πλαίσια αυτών των αναδιαρθρώσεων οι τράπεζες θα έχουν την ευχαίρεια, ως εισηγείται το Δημοκρατικό Κόμμα:
να απαλλάσσουν τους εγγυητές, είτε πριν, είτε μετά την εκποίηση.
να μειώνουν τις δόσεις και τα επιτόκια.
να μειώνουν το κεφάλαιο του δανείου.

Γι’ αυτό, το Δημοκρατικό Κόμμα επέμενε και επιμένει:
στην άμεση και ταυτόχρονη ψήφιση εκσυγχρονισμένου πλαισίου αφερεγγυότητας και πτωχεύσεων και
στην αποτελεσματική θεσμοθέτηση του Κώδικα Δεοντολογίας των Τραπεζών.

Δυστυχώς, το προτεινόμενο Νομοσχέδιο των εκποιήσεων, ως έχει, παρά τις θετικές πρόνοιες που περιλαμβάνονται στα υπόλοιπα Νομοσχέδια που αφορούν την κατάργηση καταχρηστικών πρακτικών από τη μεριά των Τραπεζών, δεν περιλαμβάνει τέτοιες πρόνοιες, που στο σύνολο τους να κρίνονται ως επαρκείς και αρκετές για την προστασία των δανειοληπτών.

Η ανεξέλεγκτη παραχώρηση δανείων τα τελευταία χρόνια, τα οποία σήμερα έχουν καταστεί μη εξυπηρετούμενα λόγω της εγκληματικής στάσης του τέως Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας και του τρόπου υπολογισμού που συμφώνησε με την Τρόικα, είχε δύο πλευρές:

(α) τους δανειολήπτες που τα ζητούσαν και
(β) τις τράπεζες που τα έδιναν απλόχερα.

Δυστυχώς όμως, με το προτεινόμενο Νομοσχέδιο των εκποιήσεων, το βάρος διόρθωσης αυτού του λάθους εναποτίθεται συντριπτικά στους ώμους των δανειοληπτών. Είναι δε αξιοσημείωτο το γεγονός ότι, με βάση το Νομοσχέδιο, οι υποχρεώσεις των δανειοληπτών έχουν αναδρομική ισχύ, ενώ οι πλείστες υποχρεώσεις των τραπεζών αφορούν το μέλλον.

Το προτεινόμενο Νομοσχέδιο, ως έχει, θα οδηγήσει στην αποσύνθεση της κυπριακής κοινωνίας, σε μεγάλη υποτίμηση της αξίας της ακίνητης περιουσίας στην ημικατεχόμενη πατρίδα μας και σε διάλυση της κυπριακής οικονομίας, καθώς θα δώσει τη «χαριστική βολή» στη μικρή οικογενειακή επιχείρηση και στην πρώτη κατοικία.

Ως εκ τούτου, το Εκτελεστικό Γραφείο του Δημοκρατικού Κόμματος αποφάσισε πως, σε περίπτωση που δεν αλλάξουν ουσιαστικά τα δεδομένα, το προτεινόμενο Νομοσχέδιο για τις εκποιήσεις θα καταψηφιστεί από την κοινοβουλευτική ομάδα του Κόμματος.

Επιπρόσθετα, το Δημοκρατικό Κόμμα απευθύνει ύστατη έκκληση στην Κυβέρνηση να εισακούσει και να υιοθετήσει τις προτάσεις του Δημοκρατικού Κόμματος και να προχωρήσει σε διαπραγμάτευση με την Τρόικα η οποία να περιλαμβάνει:

1. Την αλλαγή των οδηγιών της Κεντρικής Τράπεζας που αφορούν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.
2. Τον επαναπατρισμό των χρημάτων των κυπρίων καταθετών και μετόχων που εξήχθησαν με το κούρεμα των ομολόγων και το ξεπούλημα των κυπριακών τραπεζικών παραρτημάτων στην Ελλάδα.
3. Τη μετατροπή του E.L.A. σε ομόλογο μακροπρόθεσμου δανεισμού.
4. Την επαναδιαπραγμάτευση της σχετικής πρόνοιας του Μνημονίου που αφορά τις αποκρατικοποιήσεις.
5. Τη συμπερίληψη στο πρόγραμμα στήριξης, ουσιαστικών μέτρων ανάπτυξης.

Για το Δημοκρατικό Κόμμα προέχει η προστασία και στήριξη της κυπριακής κοινωνίας και της κυπριακής οικονομίας.
ΠΗΓΗ
http://www.oneminute.gr/2014/08/blog-post_827.html


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates